skip to Main Content

Kinderen Burum het veld in met Vogelwacht Kollum e.o.

Een heerlijk weertje, zeer gedreven en enthousiaste nazogers/vogelwachters en een groep dolenthousiaste kinderen waren de ideale combinatie voor een zeer geslaagde ochtend. De kinderen van groep 3 en 4 en groep 5 en 6 van basisschool Op de Hoogte uit…

Lees Meer

Eerste jeugdei van de vogelwacht

Weet pake ook of het eerste ei van de jeugd al gevonden is vroeg Melle Lammert op woensdag 20 maart. Die was nog niet gevonden wist pake te vertellen. Dan kom ik vanmiddag te zoeken samen met mem in het…

Lees Meer

Basiscursus Weidevogelbeschermer 2024

Weidevogels en Friezen horen bij elkaar. Het overgrote deel van de Europese grutto's en kieviten broedt in Nederland, en het grootste deel daarvan dan weer in Fryslân. De verantwoordelijkheid om zuinig te zijn op deze vogels wordt daarom bijzonder serieus…

Lees Meer

Vogelcursus 2024 IVN Leeuwarden e.o.

Beste vogelliefhebbers, Maandagavond 15 januari 2024 start de populaire vogelcursus van de IVN weer. De deelnemers leren een flink aantal vogelsoorten te herkennen, zoals de big-five onder de weidevogels: kievit, grutto, tureluur, scholekster en veldleeuwerik. Ook krijgen ze meer kijk op stadsvogels,…

Lees Meer

Eerste Ljip aai

Vrijdag 17 maart ’23 vindt Anto Beets het eerste ei van de Vogelwacht Kollum e.o. Het was een mooie warme dag en half bewolkt. Voor Anto mooie weersomstandigheden om even bij de mollenklemmen te kijken. Eénmaal in het land en…

Lees Meer

Grote opkomst bij jaarvergadering Vogelwacht Kollum e.o.

Zo’n 100 leden bezochten vrijdagavond 24 februari jl. in de Colle de jaarvergadering van Vogelwacht Kollum e.o. Na een persoonlijk woord van de voorzitter werden een aantal punten van de agenda vlot afgehandeld. Meer tijd kostte het agendapunt “Bestuurlijke samenstelling”.…

Lees Meer

Zwaluwnesten onder de Molenkampsbrug

In de zomer van vorig jaar is de Molenkampsbrug verhoogd. Hierdoor is het centrum van watersportdorp Kollum bereikbaar gemaakt voor kleine boten, zoals sloepen. Door de verhoging kan de brug volgens Hans van der Werff (Vogelwacht Kollum e.o.) een aantrekkelijke…

Lees Meer

Najaarsvergadering 2022

Vicevoorzitter Harry Huizenga opent de vergadering en heet de leden welkom en speciaal de gastspreker, Jos Kruis. Uulco Hoekstra en Dirk Henstra nemen daarna de leiding van de vergadering over tot aan de pauze. Nazorg Als eerste op de agenda…

Lees Meer

Tussentijdse evaluatie 2022

Na twee jaar konden we dan eindelijk weer een tussentijdse evaluatie organiseren. Dit keer konden we terecht bij de familie Van Dellen aan de Brongersmaweg te Kollumerpomp. Van Dellen zet zich al jarenlang in voor weidevogelbeheer. Hij heeft onder andere…

Lees Meer

Jeugdfûgelwachtdei 2022 in Workum

Na 2 jaar afwezigheid stond op zaterdag 11 juni de jeugdfûgelwachtdei in Workum gepland. Als Vogelwacht Kollum e.o. zijn we er met een kleine delegatie heen geweest. De plaatselijke vogelwacht had tal van activiteiten georganiseerd waar met veel enthousiasme en…

Lees Meer

Gift

Via deze weg willen we een anonieme gever bedanken voor de jubileumgift van €50,= voor ons 75 jarig bestaan. We waarderen het enorm. Namens het bestuur van Vogelwacht Kollum eo.

Lees Meer

Excursie Noarderleech

Op 28 mei 2022 zijn we met 12 personen onder leiding van Uulco Hoekstra naar Noarderleech geweest. Uulco is terreinbeheerder van dit gebied van het Fryske Gea. Het is een schitterend buitendijks terrein van 4200 ha. Uulco legt met behulp…

Lees Meer

Bosuilkast

Op de nazorg vergadering is geopperd een Bosuilkast te plaatsen. De Bosuil komt langzaam maar zeker meer voor in het Noorden van het land. Leuk om te kijken of deze Uilensoort zich ook in onze wacht wil vestigen. De jeugdcommissie…

Lees Meer

Delen ervaringen nazorg: Tiemersma&Vegter

Halverwege het seizoen van de nazorg bij Alco Vegter: een impressie van 10 mei 2022 Samen met Alco aan de koffie met een luxebroodje erbij, het leven van een nazorger gaat over rozen. Daarna de weilanden in, ik heb al…

Lees Meer

Jeugdvogelwachtdag 11 juni Workum

Beste Jeugdvogelvrienden, Ieder jaar wordt er een provinciale jeugdvogelwachtdag georganiseerd. Een hele ochtend vol activitieit zoals vogels spotten, waterdiertjes vangen, pols stok springen en nog veel meer. De Jeugdvogelwachtdag 2022 is op zaterdag 11 juni in Workum en jij kunt…

Lees Meer

Jubileumboek winnaars vogelnamen quiz bekend

Ware vogeltaal gymnastiek, dat was de vogelnamenquiz uit het jubileumboek. Sommige van de vogelnamen kwamen inderdaad uit het oud Fries, Stadsfries en een enkele was echt streek gebonden. Op de familie Warner Veltman uit EE na heeft niemand de “Tsjúst”…

Lees Meer

Bijzondere jaarvergadering Vogelwacht Kollum e.o.

Na twee jaar organiseerde de Vogelwacht Kollum e.o. weer een jaarvergadering op 1 april a.s. in de Colle te Kollum.  De opkomst was dan ook zeer goed. Een gewone vergadering werd het echter niet, er stonden een paar bijzondere dingen…

Lees Meer

Nieuwe website!

Na 20 jaar trouwe dienst mag onze oude website plaats maken voor deze nieuwe! De afgelopen jaren stegen de bezoekers aantallen. Met name het nieuws en de waarnemingen worden goed bezocht. Omdat de techniek achter de oude website enorm verouderd…

Lees Meer

Eerste kievitsei 2022 Vogelwacht Kollum e.o.

Vanmiddag rond 17:00 uur is het eerste kievitsei van de Vogelwacht Kollum e.o. gevonden. Het eitje, welke onderdeel uitmaakt van een trijke, werd gevonden op een perceel langs de N355 onder Augsbuurt. Vinder van het trijke betreft ons jeugdlid Hesseljan…

Lees Meer

Eerste kievitsei gemeente Noardeast-Fryslân

Kees Veldman en Anne de Vries, beiden nazorgers bij Vogelwacht Kollum e.o., vonden vrijdagochtend 18 maart 2022 samen het eerste kievitsei van Noardeast-Fryslân op een perceel ten oosten van de Beyweg. Ze hielden de plek al een paar dagen in…

Lees Meer

Bosuilkast geplaatst

De eerste bosuilkast van de vogelwacht Kollum e.o. in geplaatst in het Wilhelmina park in Kollum. Theun Hoekstra zal de kast gaan controleren. We hopen dat Theun snel een bewoner in z'n kast kan verwelkomen.

Lees Meer

Jaarvergadering 2022

Zoals u bent gewend staat de jaarlijkse jaarvergadering altijd eind februari gepland. Echter in verband met de huidige corona maatregelen zijn wij genoodzaakt deze vergadering naar 1 april as te verplaatsen. De jaarvergadering zal tegelijk plaatsvinden met de voorjaarsvergadering. Noteer…

Lees Meer

Jaarvergadering 2022

Zoals u bent gewend staat de jaarlijkse jaarvergadering altijd eind februari gepland. Echter in verband met de huidige corona maatregelen zijn wij genoodzaakt deze vergadering naar 1 april as te verplaatsen. De jaarvergadering zal tegelijk plaatsvinden met de voorjaarsvergadering. Noteer…

Lees Meer

Delen ervaringen nazorgseizoen 2021

Nazorg bij Alco Vegter 22 juni 2021 Vanmiddag naar Alco Vegter. We gaan met de tractor een rondje doen. Speciaal het plasdrasgebied heeft onze aandacht. Dit jaar is een schelpeneiland gemaakt in het gebied. Het is zeer succesvol geweest: 9…

Lees Meer

Prijsuitreiking eerste kievitsei jeugd

Ook dit jaar moest de prijsuitreiking weer op een aangepaste wijze plaats vinden.  Waar we hoopten dat dit weer tijdens de voorjaarsvergadering kon, moesten we toch weer improviseren. Voor Hesseljan van Lune was het de vierde keer op rij. Vorig…

Lees Meer

Prijsuitreiking eerste kievitsei

Helaas weer een sombere prijsuitreiking. Waar we vorig jaar allemaal dachten elkaar weer te zien op de voorjaarsvergadering, speelt de coronacrises nog steeds in den lande, waardoor de vergadering voor de tweede keer is afgelast. Hierdoor werd de beker met…

Lees Meer

Droneteam Vogelwacht Kollum e.o.

Binnen de Vogelwacht Kollum e.o. hebben twee nazorgers de cursus gevolgd tot dronepiloot. De beide nazorgers Sierk van Lingen en Yme Westra zochten een nieuwe uitdaging in het beschermen van legsels. Deze vonden ze door de eieren te zoeken met…

Lees Meer

Vliegende brigade

Ook dit jaar wordt er weer gebruik gemaakt van de vliegende brigade. Dit keer werd er vaste mest uitgereden bij de familie Sangers. Het ging in eerste instantie om drie maïspercelen, twee kleine en een grote. Op de twee kleine…

Lees Meer

Nieuwe plasdraspercelen seizoen 2021

In het afgelopen najaar zijn er bij diverse beheerders plasdraspercelen door de fa. Van Lingen uit Warfstermolen aangelegd. Als Vogelwacht Kollum e.o. prijzen we ons gelukkig dat er zoveel boeren vernatting van een of meerdere percelen toepassen ten behoeve van…

Lees Meer

Eerste ‘ljipaai’ van Vogelwacht Kollum e.o. 2021

Op zondag 14 maart 2021 vond Jilt Bremer het eerste ‘ljipaai’ van de Vogelwacht Kollum e.o. Hij vond het eitje op het land van boer Sonneveld, waar een prachtig plasdrasgebied ligt binnen de vogelwacht. Jilt hield de ‘ljippen’ al een…

Lees Meer

Himmeldei / stop hersen Tumoren

Zoals onlangs in de krant is gepubliceerd is er dit jaar een alternatieve himmeldei.  Het bestuur is geinforeerd over een ijzer- en blikafval container in Kollum. Mocht u tijdens de himmeldei ijzer- en blikafval vinden, dan mag u dit in…

Lees Meer

Wakken voor de ijsvogels

Beste vrijwilligers, Vanuit Vogelwacht Kollum e.o. willen we voor de ijsvogels wakken maken en vrijhouden. Daarvoor doen we een beroep op jullie als vrijwilligers. Als je weet waar een ijsvogel zijn gebied heeft, vragen we een wak van circa 1,5…

Lees Meer

Nestkasten schoon gemaakt in de Ermeline!

De nestkastjes op de Ermeline zijn weer schoon voor het komend seizoen. Jelte en Femke Hoof hebben meegeholpen om de klus te klaren en het resultaat is op de foto te zien. 5 van de 6 kasten zijn vorig broedseizoen…

Lees Meer

Verslag werkgroep nestkasten 2020

Algemeen Namens de broedzorgcommissie hierbij het verslag van het afgelopen jaar.  2020 is het jaar van het c-virus, niet leuk en het geeft letterlijk afstand. Dat was te merken, alles verliep enigszins stroef. Dan ook geen lijst met aantallen dit jaar. We hebben…

Lees Meer

Verslag Nazorg 2020

Het jaar 2020 zal de boeken in gaan als een bijzonder jaar. Het coronavirus deed zijn intrede in Nederland.Een virus dat invloed zou hebben op alles in het dagelijkse leven. Binnen de nazorg hebben we dit ook gemerkt. Zo konden…

Lees Meer

Tussentijdse evaluatie 2020

Normaal gesproken vindt rond half mei altijd de tussentijdse evaluatie plaats. Een moment waarbij we elkaar bij spreken over de nazorg en verhalen delen. Een moment waar we als nazorgcoördinatoren de puntjes op de i zetten en daardoor proberen om…

Lees Meer

Droneteam

De BFVW heeft enkele droneteams samengesteld. Deze teams gaan langs vogelwachten om nesten op te sporen in het hoge gras. Dit keer was Vogelwacht Kollum e.o. aan de beurt. Binnen de wacht waren nog enkele percelen waar een grutto zat…

Lees Meer

#01 Delen ervaringen nazorg 2020

Ik ben dit jaar op 7 april met de nazorg begonnen. Alco en zijn beide zonen Jakob en Folkert zijn erg betrokken bij de weidevogels. Zij doen de meldingen via de smartphone aan het registratie systeem. Dus eigenlijk heb ik…

Lees Meer

Delen ervaringen nazorgseizoen 2020

Beste nazorgers Helaas kunnen we dit seizoen geen tussentijdse evaluatie organiseren vanwege alle corona perikelen. Maar wij als vogelwachtbestuur zijn wel benieuwd hoe het nazorgseizoen verloopt. Daarom aan jullie de vraag of jullie nog mooie of bijzondere verhalen en foto’s…

Lees Meer

Prijsuitreiking aan de deur

In deze vreemde tijden gaan sommige dingen gewoon door. Alleen dan op gepaste wijze. Zo ook de prijsuitreiking van de gevonden eerste eieren van de ljip. Door het corona virus ging de voorjaarsvergadering niet door. Normaal gesproken wordt de wisselbeker…

Lees Meer

Afgelasting: Voorjaarsvergadering 2020

LET OP: I.v.m. het Corona virus wordt de Voorjaarsvergadering afgelast.  ------------------------------------------------------------------------------- Beste vogelwachtleden, Het eerste ljipaai van Fryslân is gevonden daarmee is het voorjaar. Dit houdt in dat de jaarlijkse voorjaarsvergadering weer op het programma staat. Tijdens deze vergadering zullen…

Lees Meer

Hidde Huizenga vindt eerste kievitsei van Fryslân!

Op donderdagmiddag werd het plan opgevat om met Hidde en pake nog even een loopke te maken in de Gruyts. Hidde was aan het voetballen op het schoolplein. Snel naar hem toe en gevraagd ga je mee eierzoeken? Ja, hij wilde graag mee. Op…

Lees Meer

Eerste ljipaai Vogelwacht Kollum e.o.

Robert Thalen vindt wederom het eerste ljipaai van de vogelwacht Kollum e.o. Het eitje werd gevonden op een maisperceel aan de Oosterboereweg. Robert, hij hield de hele week al uit zijn werk de ljipen in de gaten, zag vanaf de…

Lees Meer

Excursie Noarderleech

LET OP: I.v.m. het Corona virus wordt de excursie afgelast.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Achter de zeedijk bij Hallum beheert It Fryske Gea haar meest uitgestrekte kweldergebied. Rust, weidsheid en de ruige natuur staan hier bovenaan. Het natuurgebied is onderdeel van het Werelderfgoed…

Lees Meer

Himmeldei 2020

Op zaterdag 14 maart organiseert de Vogelwacht Kollum in samenwerking met de gemeente Noard East Fryslân en Water-sportvereniging Kollum een schoonmaakdag. Voornamelijk langs de waterkanten, maar ook andere plekken waar rommel ligt  kunnen uiteraard worden opgeruimd.  De afvalresten langs de…

Lees Meer

Mooie opkomst bij de jaarvergadering

Ruim 100 aanwezigen spreekt voorzitter Syds Krap toe in zijn jaarrede op de jaarvergadering van Vogelwacht Kollum e.o. op 28 februari 2020. Een jaar waarin nu eens positief nieuws over de weidevogels te vertellen valt; weliswaar niet voor alle, maar…

Lees Meer

De nestkastjes van de Ermeline zijn schoon!

De nestkastjes van de Ermeline zijn alweer klaar voor het nieuwe broedseizoen. Dit zijn Gwen Hibma en Alec van der Meulen, zij hebben geholpen dit klusje te klaren. Van de zes nestkasten waren er vorig jaar 5 gebruikt, drie door…

Lees Meer

Uitnodiging Jaarvergadering 28 februari

Aanvang 19.45uur in De Colle te Kollum Ons boekje "Fûgelpraet" is weer uit! Als het goed is hebben alle leden hem in de bus gehad, en anders kunt u hem snel verwachten! In het boekje kunt u deze zelfde uitnodiging…

Lees Meer

Cursus Vogelherkenning IVN Leeuwarden

IVN Leeuwarden organiseert ook in 2020 weer een cursus vogelherkenning. Deze cursus staat al jarenlang hoog aangeschreven. Evenals dit jaar betaalt Vogelwacht Kollum e.o. de helft van het cursusgeld voor leden van onze wacht die aan de cursus willen deelnemen.…

Lees Meer

Kerkuilen in Noord Oost Fryslân

Inleiding Nog voor de strenge winter van 1978 / 1979 was Bauke Wielinga in onze regio bezig met de kerkuil. Het ging zo slecht met de kerkuil dat deze uilensoort dreigde uit te sterven. Tijdens deze strenge winter is Bauke…

Lees Meer

Verslag najaarsvergadering 13 november 2019

  Syds Krap opent om 19.30 uur de vergadering. Vroeger dan gewoonlijk, omdat de gastsprekers vrij vroeg willen vertrekken. Er zijn liefst 55 personen aanwezig op deze eerste vergadering van de vogelwacht in de nieuwe Colle. Uulco Hoekstra en Dirk…

Lees Meer

Medebeheerder gezocht voor het hertenkamp Kollum

Op verzoek van Plaatselijk Belang Kollum brengen we onderstaande advertentie onder jullie aandacht. Medebeheerder gezocht voor het hertenkamp Kollum Het hertenkamp in Kollum biedt onderdak aan veel verschillende dieren. De dagelijkse zorg voor deze dieren wordt gedaan door vele vrijwilligers. Vereniging…

Lees Meer

Skjin Wetter 12 oktober

Skjin Wetter Kollum, 12 oktober 10:00uur-15:30uur    Op 12 oktober is het tijd voor Skjin Wetter! Op zeven locaties in Fryslân worden er dan schoonmaakacties georganiseerd, zo ook in Kollum! We starten om 10.00 uur, er is een gezamenlijke lunch…

Lees Meer

Verslag tussentijdse evaluatie 2019

Op woensdag 15 mei 2019 vond de jaarlijkse tussentijdse evaluatie weer plaats. Een mooie gelegenheid om elkaar bij te spreken over het wel en wee in de rayons. Verder ook een moment om mooie- en minder mooie ervaringen met elkaar…

Lees Meer

Verslag excursie Twijzelermieden 18 mei 2019

De Twijzelermieden, hoe vaak rijd je er niet langs of doorheen? Je geniet van het mooie landschap, de afwisseling, de kleuren, maar als je met boswachter Jakob Hanenburg door het gebied loopt, gaat het landschap en de natuur leven en…

Lees Meer

Jeugdfûgelwachtdei 25 mei 2019

 De dag wordt dit jaar georganiseerd door vogelwacht Boksum, de kinderen zijn daar van harte welkom op zaterdag 25 mei. Het belooft weer een mooie ochtend te worden!  

Lees Meer

Verslag voorjaarsvergadering 27 maart 2019

Verslag voorjaarsvergadering 27 maart 2019   Het is elke keer weer verheugend dat we een goede opkomst hebben bij onze vergaderingen. Uulco Hoekstra heet zo’n 40 aanwezigen welkom in Paradiso Bar op 27 maart 2019. Er komen verschillende onderwerpen aan…

Lees Meer

Himmeldei afgelast

In overleg met de gemeente is besloten dat de himmeldei komende zaterdag 16 maart 2019 niet doorgaat. Dit vanwege de slechte weersomstandigehden.

Lees Meer

Eerste ei 2019!

Het eerste eitje binnen onze vogelwacht en binnen de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân is gevonden door Robert Thalen. Robert vond het 'twake' zondagmorgen 10 maart om kwart over acht  op een perceel aan de Oosterboereweg bij Kollum. Gefeliciteerd Robert! Vanaf nu…

Lees Meer

Verslag Jaarvergadering 2019

De grote zaal in de Colle is op 22 februari 2019 goed bezet tijdens de jaarvergadering, die we voor het laatst in dit oude, vertrouwde vergadercentrum houden. Volgend jaar bestaat het gebouw niet meer. Door omstandigheden neemt Harry Huizenga, onze…

Lees Meer

Jeugd maakt nestkastjes en voederhuisjes!

De jeugdcommissie van de VW Kollum is zaterdagmiddag 16 februari met een groep enthousiaste jeugd naar  Bouwbedrijf Hooghiemster te Aldtsjerk geweest. Om 12:30uur vertrokken we vanaf het Maartensplein. Toen iedereen van drinken en oranjekoek was voorzien heette Doeke iedereen welkom…

Lees Meer

Himmeldei 2019

Op zaterdag 16 maart organiseert de Vogelwacht Kollum in samenwerking met de gemeente Kollumerland en Watersportvereniging Kollum een schoonmaakdag. Voornamelijk langs de waterkanten, maar ook andere plekken waar rommel ligt  kunnen uiteraard worden opgeruimd.  De afvalresten langs de waterkanten komen…

Lees Meer

Concept Beleidsplan BFVW

Concept Beleidsplan BFVW 2019-2023 Versie 1.3 15-1-‘19   Bond Friese VogelWachten MISSIE: De BFVW verbindt de vogelwachten in Fryslân die samen één grote passie delen; de enorme liefde voor de natuur en met name de vogels daarin. Die liefde drijft…

Lees Meer

Excursie Twijzelermieden

Excursie Twijzelermieden Op zaterdag 18 mei 2019 gaan we met boswachter Jakob Hanenburg van Staatsbosbeheer op stap. We gaan naar de Twijzelermieden, waar naast aandacht voor de vogels ook het genieten van bijzondere planten mogelijk is. We verzamelen om 7.30…

Lees Meer

Jaarvergadering 22 februari 2019

Op vrijdag 22 februari wordt de jaarvergadering gehouden. Naast de formele vergadering wordt er een verloting georganiseerd en zal Gert de Jong een presentatie houden over de gierzwaluw. Gert is bioloog en onderzoeker. Hij inventariseerde nestplaatsen van gierzwaluwen in Amsterdam. Hij…

Lees Meer

Verslag najaarsvergadering 1 november 2018

Syds Krap opent de vergadering. Het is verheugend en stimulerend dat er zo’n grote opkomst is; er zijn 48 aanwezigen in De Colle. Uulco Hoekstra doet als eerste verslag van de resultaten van de weidevogels. Het grillige weer in het…

Lees Meer

Cursus Vogelherkenning IVN Leeuwarden

IVN Leeuwarden organiseert ook in 2019 weer een cursus vogelherkenning. Deze cursus staat al jarenlang hoog aangeschreven. Evenals dit jaar betaalt Vogelwacht Kollum e.o. de helft van het cursusgeld voor leden van onze wacht die aan de cursus willen deelnemen.…

Lees Meer

Nesten zoeken van gierzwaluwen in Kollum

Als je in juni - juli door de Voorstraat in Kollum loopt of fietst, hoor je regelmatig het kenmerkende ‘srie-rie’ van de gierzwaluwen. Vlak boven je scheren ze in groepjes pijlsnel langs huizen en over daken. Dat zijn hun giervluchten,…

Lees Meer

Verslag tussenevaluatie 2018

Woensdag 16 mei vond de jaarlijkse tussentijdse evaluatie weer plaats. Dit initiatief van het bestuur is bedoeld om de kwaliteit van de nazorg te verbeteren, eventuele knelpunten te bespreken en voor zo ver mogelijk op te lossen. Tevens is het…

Lees Meer

Verslag excursie Zwagermieden 2018

Als je op het smalle weggetje van De Triemen naar Driesum/Zwaagwesteinde rijdt, dwars door de Zwagermieden, heb je niet in de gaten dat er zo'n ruim, uitgestrekt gebied ligt van weilanden met kruidenrijkgras, met hoog waterpeil waar het water uit…

Lees Meer

Tussenevaluatie 16 mei 2018

Woensdag 16 mei staat de tussentijdse evaluatie gepland. Deze zal plaats vinden bij Alco Vegter Oosterboereweg 8. We starten om 19:15 uur. We gaan eerst even het veld in en lopen over de kade langs de plasdras van Alco. Een…

Lees Meer

Verslag voorjaarsvergadering 2018

  Voor de foto's klik HIER. Syds Krap heet de circa 40 aanwezigen welkom, speciaal de nieuwe leden uit Buitenpost en Jan de Boer die na de pauze de presentatie zal verzorgen. Tot nu toe hebben 18 personen uit Buitenpost…

Lees Meer

Hesseljan van Lune vindt 1e kievitsei van de jeugd

Op zaterdag 31 maart 2018 heeft Hesseljan van Lune het eerste kievitsei van de jeugd binnen Vogelwacht Kollum e.o. gevonden. Gelukkig net op tijd, want 1 april is de sluitingsdatum. Hesseljan vond het nest met drie eieren op de plasdras van…

Lees Meer

Eerste kievitsei 2018 van Vogelwacht Kollum e.o.

Op dinsdagmiddag 27 maart 2018 is het eerste kievitsei gevonden van de Vogelwacht. Kollum e.o. Rond 14.00 uur vond Jilt Bremer het gespikkelde kleinood op een weiland van Arend Sonneveld. De nieuwe app moest nog even wennen voor Jilt, want…

Lees Meer

Fotoverslag Himmeldei 2018

Zaterdag 10 maart is in Kollum op de Himmeldei weer veel zwerfvuil verwijderd en afgevoerd. Een mooie gezamenlijke actie van de Watersportvereniging en de Vogelwacht met steun van de gemeente. Ook andere verenigingen konden meedoen en o.a. Dorpsbelang was vertegenwoordigd.…

Lees Meer

Voorjaarsvergadering 2018

Nu de winter voorbij lijkt te zijn, de lente voor de deur staat en de temperaturen weer omhoog gaan, is het weer tijd voor de jaarlijkse voorjaarsvergadering. We hopen op een mooier en succesvoller broedseizoen dan afgelopen jaar. Tijdens de…

Lees Meer

Help mee op de Himmeldei 10 maart 2018!

Op zaterdag 10 maart organiseren de Watersportvereniging Kollum en de Vogelwacht Kollum in samenwerking met de gemeente een Himmeldei of Opschoondag. Om 9.00 uur start vanuit het havengebouw van Jachthaven De Rijd  deze opschoonactie van de openbare ruimte in en rond Kollum. Vrijwiligers…

Lees Meer

Kort Verslag Jaarvergadering 2018

Voor de notulen van de jaarvergadering klik HIER. Voor de foto's klik HIER. De jaarlijkse ledenvergadering van de Vogelwacht Kollum e.o. op vrijdagavond 23 februari jl. was met circa 75 leden goed bezet. Na zijn openingstoespraak belichtte de voorzitter, Syds Krap,…

Lees Meer

Excursie Zwagermieden of Twijzelermieden

Op zaterdag 12 mei 2018 gaan we met boswachter Jakob Hanenburg van Staatsbosbeheer op stap. Ter keuze gaan we of het gebied van de Zwagermieden in met de nadruk op vogels kijken of  we bezoeken de Twijzelermieden/Surhuizumermieden waar naast aandacht…

Lees Meer

Broedzorg breidt uit met nestkasten in Burum

Met ruim 200 nestkasten in Kollum, wordt er nu ook uitgebreid in Burum. Matthijs en Sander Kuipers hebben de afgelopen weken ca. 15 nieuwe nestkasten opgehangen in de gemeentelijke bosjes in het dorp. Omdat er ook al een stuk of…

Lees Meer

Eerste ‘spechtproof’ nestkasten geplaatst in Burum

Na een baldadige actie van een specht die diverse nestkasten totaal heeft vernield, zijn afgelopen weekend de eerste ‘spechtproof’ nestenkasten geplaatst. Van een PVC buis zijn twee nestkastjes gemaakt waarbij de specht geen kans krijgt om deze te slopen. Het…

Lees Meer

Een baldadige specht in Burum

Een zeer baldadige specht in Burum. Kreeg plotsklaps opmerkelijke kuren. Hij vloog langs de kasten. Hakte zich te barsten. En zat toen naar Sander te turen. Sander Kuipers had net een heel stel nestkasten opgeknapt.

Lees Meer

IJsvogel tegen raam

Bij Henk van der Meer in de Meerkoetstraat in Kollum vloog een IJsvogel tegen het raam. Na een tijdje bijkomen, is hij weer hersteld en weggevlogen. Het was een mannetje. Te zien aan geheel zwarte snavel. Voor de foto's klik…

Lees Meer

Najaarsvergadering 19 oktober 2017

Op donderdag 19 oktober a.s. houden we onze nakaarsvergadering. We starten om 19:45 uur in De Colle. Na de pauze geeft Sies Krap een presentatie over zijn reis naar Alaska begeleid met mooie beelden.  

Lees Meer

Uilenbord Orneawei 3 Peasens

Begin mei dit jaar, 2017, heeft Auke Zuidema aan de Orneawei 3 te Peasens een gat gemaakt in het uilenbord op de schuur van de boerderij waar hij sinds kort is gaan wonen. Deze week meldt Auke ons dat hij…

Lees Meer

Steltkluut broedde in Sjoukjemuoisgat

Steltkluut, Watersnip, Kemphaan en Bruine Kiekendief broedvogels in Sjoukjemuoisgat (Foto Steltkluut: M.D. Hollander) Een broedende Steltkluut in Sjoukjemuoisgat bij Kollum was niet de enige bijzonderheid dit seizoen, maar wel de grootste! Ook een Watersnip, twee Kemphanen en een Bruine kiekendief…

Lees Meer

Inventarisatie nesten Gierzwaluwen

De werkgroep Zwaluwen van de Vogelwacht inventariseert aantallen broedparen van Boerenzwaluwen, Huiszwaluwen, Oeverzwaluwen en Gierzwaluwen. Bij de Gierzwaluwen doen we dat niet op basis van nesten, zoals bij de andere drie soorten wel het geval is, maar op basis van…

Lees Meer

Grote belangstelling excursie Ezumakeeg

Voor foto's klik HIER. Op zaterdag 13 mei, middenin het broedseizoen, hebben we met achttien personen met Hans Gartner van Staatsbosbeheer een lange tocht gemaakt in het plas-drasgebied Ezumakeeg. Voor een groot deel lopend over de dijk die indertijd ten…

Lees Meer

Zeer geslaagde jeugdcursus

De Jeugd Vogelwacht Kollum heeft in april een topervaring in de natuur meegemaakt! Meer dan 20 kinderen hebben deelgenomen aan een vogelherkenningscursus. Verzorgd door Betty Kooistra van  Natuur Milieu Educatie centrum De Klyster. De Prins Bernardschool was bereid om hiervoor…

Lees Meer

Topdrukte voor de nazorgers, eerste jongen

Nu de meeste kievitsnesten zijn gevonden en ook de eerste jongen er al zijn, zijn ook de grutto en de tureluur volop aan de leg. Zaak voor de nazorgers om de nesten zo snel mogelijk te vinden, voordat je ze…

Lees Meer

Succesvolle nestbescherming bij sleepslangbemesting

Woensdagmorgen een succesvolle actie met de beschermingsdeksels bij sleepslangbemesting. Nabij Burum is de plaatselijke nazorger aanwezig geweest om tijdens het sleepslangbemesten van twee tarwepercelen de vier kievitsnesten te beschermen. Na het plaatsen van de deksels gleed de slang mooi over…

Lees Meer

Nazorg in volle gang

Mooi voorjaarsweer de afgelopen weken, dus de weidevogels zijn zeer actief. De nazorg is in volle hevigheid losgebarsten. Al ruim 150 legsels van de kievit zijn geregistreerd binnen ons wachtgebied en ook het eerste gruttonest en tureluursnest is geregistreerd. Ook…

Lees Meer

Geslaagde Himmeldei

Op zaterdag 11 maart startte wethouder Jelle Boerema ´s morgens om 9 uur de Opschoondag in Kollum. Watersportvereniging Kollum en de Vogelwacht Kollum organiseren dit in samenwerking met de gemeente. De wethouder gaf in het havengebouw van Jachthaven ‘De Rijd’,…

Lees Meer

Algemene ledenvergadering 2017 in de Colle

Vrijdag 17 februari was de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze vogelwacht.  Zo’n 100 belangstellenden kwamen af op de vergadering wat resulteerde in een goed gevulde zaal.  Er werden tijdens de vergadering twee nieuwe bestuursleden geïnstalleerd.  Te weten Klaas de Vries…

Lees Meer

Voorjaarsvergadering Vogelwacht Kollum e.o.

Maandag 20 maart aanstaande, organiseert de Vogelwacht Kollum e.o. weer de jaarlijkse voorjaarsvergadering. Aanvang om 19:45 uur. In Bar Paradiso zal de aftrap worden gegeven van weer een nieuw seizoen met volop werkzaamheden voor alle werkgroepen. We zullen kijken naar…

Lees Meer

Help mee op de Himmeldei 11 maart!

Op zaterdag 11 maart organiseren de Watersportvereniging Kollum en de Vogelwacht Kollum in samenwerking met de gemeente een Himmeldei of Opschoondag. Wethouder Jelle Boerema geeft in het havengebouw van Jachthaven De Rijd om 9:00 uur het startsein voor deze opschoonactie…

Lees Meer

Geen ‘aaisykjen’, wel eerste kievitsei!

De bond van Friese vogelwachten BFVW zal dit jaar geen ontheffing aanvragen voor het eierzoeken. Dat betekent dat voor de derde keer op een rij niet naar eieren mag worden gezocht.  De strijd om het eerste kievitsei blijft wel. De…

Lees Meer

Excursie Ezumakeeg 13 mei 2017

Onder leiding van Hans Gartner maken we een wandeling rondom Ezumakeeg. Tijdens het broedseizoen! We hopen dan kiekendieven, broedende sterns, roepende roerdompen en vele andere soorten vogels te zien. Laarzen en kijkers mee en eventueel regenkleding. We vertrekken om 7:30…

Lees Meer

Nazorgvergadering 2016

Kollum - Op 20 oktober was de jaarlijkse nazorgvergadering in de Colle Verschillende werkgroepen waaronder de zwaluwtelgroep, weidevogelbeheer, kerkuilenringgroep en de nestkastengroep vertelden hun cijfers van dit jaar. De resultaten zijn allemaal terug te vinden in het jaarboekje wat binnenkort…

Lees Meer

Informatieve excursie in het Lauwersmeer

EZUMAKEECH – Zaterdagmorgen konden belangstellenden via de vogelwacht van Kollum op excursie naar het Lauwersmeer. Onder leiding van boswachter Hans Gartner van Staatsbosbeheer werd de Ezumakeech verkent. De boswachter vertelde bijvoorbeeld dat Staatsbosbeheer de berenklauwen bestrijdt omdat deze de ‘normale’ vegetatie…

Lees Meer

Excursie Lauwersmeer

Vogelwacht Kollum e.o. organiseert een excursie op 29 oktober. De excursie gaat naar het Lauwersmeer en de Ezumakeeg. Met excursieleider Hans Gartner, boswachter bij Staatsbosbeheer, worden tal van vogels bekeken die in dit mooie gebied leven. Te denken valt aan ganzen,…

Lees Meer

Geslaagde fietsexcursie

Ook dit jaar hebben we op 12 mei weer een erg geslaagde fietstocht gehouden. Johan Medenblik heeft ons meegenomen op een vogelrijke fietstocht door Kollumerland. Dit keer zijn we bij een aantal plas-dras gebieden langs gekomen. Hier konden we zien…

Lees Meer

voorjaarsvergadering nazorg 2016

Woensdag 23 maart werd de gezamenlijke voorjaarsvergadering van het Kollumer Grien en de Vogelwacht gehouden. In Bar Paradiso werd een ietwat tegenvallende opkomst van ca 30 personen welkom geheten door nazorgcoördinator Sander Kuipers. Na het welkom werden de speerpunten voor…

Lees Meer

Vogelwacht organiseerd himmeldei

KOLLUM - Zaterdag 19 maart ’s morgens om 9 uur, startte wethouder Jelle Boerema de Landelijke Opschoondag in Kollum. Watersportvereniging Kollum en de Vogelwacht Kollum organiseren in samenwerking met de gemeente weer een opschoondag. De wethouder gaf in het havengebouw…

Lees Meer

Geslaagde himmeldei zaterdag 19 maart

Ook de himmeldei op 19 maart 2016 was helaas weer nodig. Het nodige afval is opgehaald door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Voor de nieuwsartikelen met foto's: RTV NOF Nieuws uit Kollum Waldnet    

Lees Meer

Muzikaal feest tijdens de jaarvergadering

De voorzitter Krap heette alle 110 belangstellenden van harte welkom bij deze feestelijke jaarvergadering. De vereniging bestaat namelijk 70 jaar en met 550 gezinsleden en 150 actieve vrijwilligers is dit wel reden voor een feestje. Wethouder Benedictus en mw Rijpkema…

Lees Meer

Geslaagde excursie naar het Lauwersmeergebied

Op 7 november 2015 was onze excursie naar het Lauwersmeergebied. Hans Gartner, boswachter van het gebied, nam ons mee naar ‘Achter de Zwarten’. Wat zo leuk is als je met Hans Gartner op pad bent, hij heeft zoveel te vertellen.…

Lees Meer

Actie de film Holland – Natuur in de delta

In samenwerking met Bios Drachten is er een kortingsactie opgezet voor alle Friese Vogelwachters (leden) Mocht u gebruik willen maken van de kortingsbon, dan dient u de bon te printen en in te leveren bij de kassa.   Meer informatie…

Lees Meer

Excursie naar het Lauwersmeergebied

Op zaterdag 7 november 2015 organiseren wij een excursie in het Lauwersmeergebied. Onder de bezielende leiding van boswachter Hans Gartner gaan we ‘de rug op’. We komen op plekken die anders niet toegankelijk zijn voor publiek. Een unieke kans om…

Lees Meer

Zeer geslaagde fietsexcursie

We hebben op 21 mei 2015 een zeer geslaagde en mooie fietsexcursie, onder deskundige leiding van Johan Medenblik, gehad. Wij hebben zo’n 25 kilometer gefietst door het mooie gebeid Buitenpost, Twijzelermieden, Reahel, Blauverlaat, Surhuizumermieden en Gerkesklooster. Gewoonweg super! Onderweg vertelde…

Lees Meer

Delen ervaringen nazorgseizoen 2021

Delen ervaringen nazorgseizoen 2021 Nazorg bij Alco Vegter 22 juni 2021 Vanmiddag naar Alco Vegter. We gaan met de tractor een rondje doen. Speciaal het plasdrasgebied heeft onze aandacht. Dit jaar is een schelpeneiland gemaakt in het gebied. Het is…

Lees Meer

Tussentijdse evaluatie Nazorg

Maandag 18 mei vond de tussentijdse evaluatie van de  nazorg plaats bij familie Beets in Augsbuurt . Ongeveer 20 nazorgers van de wacht Kollum en een aantal van de wacht van Buitenpost waren aanwezig. Na een welkomstwoord van Sander kuipers…

Lees Meer

Nestkastjes geplaatst

Auke Johan Plantinga heeft het prachtige iniatief genomen om 22 nestkasten te maken en deze onder de naam van de vogelwacht Kollum in en rondom Oostenstein en Tolhuis op te hangen. De Vogelwacht Kollum is hier erg blij mee. Reden…

Lees Meer

BFVW waarschuwt voor hazenpest

De BFVW stuurt deze week een extra waarschuwing naar de 5.000 nazorgers. Op de Algemene Ledenvergadering in maart is al opgeroepen om voorzichtig met zieke en dode hazen om te gaan. Toen was er nog slechts sprake van enkele incidenten…

Lees Meer

Nazorg in volle gang

De nazorg is weer in volle gang. Veel legsels van de kievit zijn al gemarkeerd en geregistreerd. Ook het eerste grutto ei is een feit, en de verwachting is dat er vele meldingen zullen volgen met het verwachte aanhoudende mooie…

Lees Meer

Vogelwacht Kollum twee nieuwe ereleden rijker

KOLLUM – Tijdens de jaarvergadering van de Vogelwacht Kollum kregen twee vertrekkende bestuursleden de Sulveren Ljip opgespeld ten teken dat ze zijn benoemd tot erelid van de Vogelwacht. Reinder de Vries en Jan Hoving hebben beide elk 19 jaar dienst…

Lees Meer

Geslaagde Himmeldei

Zaterdagmorgen, voor velen nog vroeg, stond een behoorlijk deelnemersveld klaar om de het zwerfvuil in en rond Kollum weer op te ruimen. Wat er deze keer opviel was het grote aantal jeugd dat mee wilde helpen. Gewapend met grijpers en…

Lees Meer

Evaluatieavond Vogelwacht Kollum e.o.

Donderdagavond 30 oktober vond de jaarlijkse evaluatieavond van de Vogelwacht Kollum e.o. plaats. Voorzitter Syds Krab heet de ca. 50 aanwezige personen hartelijk welkom. Na een druk jaar met veel gebeurtenissen, is het tijd om de resultaten van de verschillende…

Lees Meer

Tussentijdse evaluatie 2014

Dinsdag 13 mei vond de tussentijdse evaluatie van de nazorg plaats. Dit initiatief van het bestuur is bedoeld om de kwaliteit van de nazorg te verbeteren, eventuele knelpunten te bespreken en deze voor zover mogelijk op te lossen. Tevens is…

Lees Meer

Druk bezochte voorjaarsvergadering

Op deze vergadering werd weer besproken wat er dit jaar allemaal moet gebeuren op het gebied van de nazorg. Hoofdcoordinator Sander Kuipers maakte duidelijk wat de speerpunten moeten zijn bij de nazorg. Zo is de communicatie met de boeren heel…

Lees Meer

Eerste kievitsei bij de jeugd

Zondagmorgen 23 maart vond Jesse Koos Huizenga het eerste kievitsei van de jeugd van de Vogelwacht Kollum. Jesse is 11 jaar  hij vond het ei vlak bij Dokkumer Nieuwe Zijlen in het Lauwersmeergebied op een stuk bouwland. Jesse Koos zit…

Lees Meer

Bijzondere vondst

Vrijdagmiddag 21 maart heeft Folkert Jan Vegter een bijzondere vondst gedaan in het land van zijn vader! Dit ei lag bij wat veren en er lag een darm bij ook zat er nog stukje darm aan vast ook wel te…

Lees Meer

Geslaagde Himmeldei in Kollum

KOLLUM – Zaterdagmorgen verzamelden een dertig vrijwilligers zich bij het jachthavengebouw om in het kader van NLdoet een Himmeldei te houden. De organisatie was in handen van de Vogelwacht Kollum, Watersportvereniging Kollum en de gemeente Kollumerland. De opening van deze…

Lees Meer

Eerste kievitsei van de Vogelwacht Kollum

Vrijdagmorgen, 7.47 uur vond Uulco Hoekstra het eerste kievitsei van de Vogelwacht Kollum. Samen met zijn maat Jakob Vegter waren ze die morgen aan het zoeken en Uulco was de gelukkige die het eerste ei vond op een stuk maisveld…

Lees Meer

Jaarvergadering Vogelwacht Kollum

KOLLUM – Een bijna volle zaal met belangstellenden was getuige van de jaarvergadering van de Vogelwacht Kollum. Belangstellend werd geluisterd naar de openingstoespraak van voorzitter Krap die van een mooi jaar voor de Vogelwacht sprak, met als hoogtepunt de Jeugdvogelwachtdag.…

Lees Meer

Vogels in Fryslan

Aan vogelaars en veldmensen in Fryslân, Tussen 1976 en 1979 verscheen het prachtige standaardwerk ‘Vogels in Friesland’ in drie delen, uitgegeven door de toenmalige ‘Stichting Avifauna van Friesland’ met als hoofdredacteur Douwe (D.T.E.) van der Ploeg. De boekuitgave was een…

Lees Meer

Nederland blijft ideaal ganzenland ondanks huidige maatregelen

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland Nergens anders in Europa vinden we zoveel ganzen als in Nederland, zo blijkt uit de jaarlijkse Vogelbalans van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Ganzen vinden bij ons een ideale leefomgeving, ondanks huidige maatregelen om de ganzen…

Lees Meer

Extreem kerkuilenjaar

De natuur zorgt steeds voor verrassingen zoals blijkt bij de kerkuilen. Door de lange winter in het voorjaar van dit jaar begonnen de kerkuilen heel laat te broeden. Doordat de muizenstand ook nog dramatisch laag was beleefde de kerkuil een…

Lees Meer

AAN: Mensen met belangstelling voor vogels

Beste mensen,   Op 27 januari 2014 start, bij voldoende deelname, de nieuwe beginnerscursus " Vogels en vogelherkenning 2014".  De mensen van de subwerkgroep "Beginnerscursus" zijn er weer in geslaagd een interessant programma samen te stellen bestaande uit zes cursusavonden en vier excursies naar vogelrijke gebieden. Naast…

Lees Meer

Predatie drukt zwaar op broedresultaten

KOLLUM – Op de najaarsvergadering van de Vogelwacht Kollum bleek dat vooral bij de weidevogels de predatie de grote tegenvaller is betreffende het aantal broedgevallen. Afgelopen seizoen is dat weer met 11% gestegen en volgens Kuipers, hoofdcoördinator van de nazorg,…

Lees Meer

Uitstekend geslaagde Jeugdvogelwachtdag

Meer foto's zie je in het fotoalbum KOLLUM – Voor de Vogelwacht Kollum stond er zaterdag een groot evenement op het programma met de organisatie van de provinciale Jeugdvogelwachtdag. Begeleiders en 278 jeugdleden van 23 vogelwachten kwamen deze dag op…

Lees Meer

Geslaagde generale Jeugdvogelwachtdag

KOLLUM – Woensdagmorgen werd de generale repetitie afgewerkt voor de Jeugdvogelwachtdag op 15 jun a.s. te Kollum waarvoor zich al 270 deelnemers hebben aangemeld. Als proefkonijnen fungeerden de leerlingen van groep 8 van de Prins Bernhardschool uit Kollum. Aanwezig tijdens…

Lees Meer

Voorbereiding Jeugdvogelwachtdag in volle gang

KOLLUM – Het bestuur van de Vogelwacht Kollum e.o. is momenteel druk in de weer om de Jeugdvogelwachtdag van de BFVW op 15 juni a.s. tot een groot succes te maken. Woensdagavond kwamen de werkgroep en vele vrijwilligers bijeen bij…

Lees Meer

Bijzonder broedsel

2 prachtige plaatjes van een bijzonder broedsel kievit op de grote bouw langs de weg. Zie voor meer foto's over de nazorg en rarieteiten onder fotoalbum.

Lees Meer

Weidevogel-app in Hea!

Der is in greidefûgel-app ûntwikkele troch Jan Dijkstra fan de fûgelwacht Trynwâlden. De koepelorganisaasje Noardlike Fryske Wâlden hat de app omearme en no wurdt der in proef mei dien by de oansluten fûgelwacht Kollum. Medenblik en Huizinga fan dy fûgelwacht…

Lees Meer

Vliegende brigade actief nabij Kollumerpomp

Donderdagmorgen 2 mei zijn twee leden van de vliegende brigade (Jan Medemblik en Henk Bosma) actief geweest bij het beschermen van de legsels tijdens inzaaiwerkzaamheden bij boer Ids van Dellen. Maar liefst 10 nesten van de kievit en 3 van…

Lees Meer

Grutto’s aan de leg

Uit de diverse gebieden binnen de Vogelwacht Kollum e.o. komen berichten dat de grutto’s nu toch bezig zijn en gaan met het leggen van de eieren. Dit ondanks het koude voorjaar en de nog steeds voortdurende droogte. De nazorgers treffen…

Lees Meer

Prijs gewonnen bij Landschapsbeheer Friesland

Tijdens de educatiemarkt van de BFVW op 2 februari jl. konden de bezoekers bij de stand van landschapsbeheer Friesland een quiz invullen om zodoende mee te dingen naar enkele prijzen. Velen maakten van deze gelegenheid gebruik en moest er uit…

Lees Meer

Bijzonder vogelnieuws Vanellus / Website

De afgelopen jaren heeft Johan de Jong uit Ureterp vele malen het bijzonder vogelnieuws voor zijn rekening genomen in ons bondsblad Vanellus. Zoals eerder aangegeven in het jaarverslag is Johan de Jong al geruime tijd gestopt met deze werkzaamheden voor…

Lees Meer

Zeer moeizame start van het broedseizoen

De voortgang van het broedseizoen van de kievit verloopt nog steeds uiterst moeizaam. De aanhoudende droogte en het relatief koude weer (vorst) zorgt voor een stagnatie van minimaal drie weken. De kievit en andere weidevogels moeten nog behoorlijk aansterken voor…

Lees Meer

Vogelwachters klaar voor de nazorg

KOLLUM – Zonder waarschijnlijk een ei geraapt te hebben gaan de nazorgers van de Vogelwacht Kollum weer vol goede moed met de nazorg beginnen. Ondanks vele negatieve berichten dat men zonder eierrapen geen nazorg meer gaat doen bleek op de…

Lees Meer

Himmeldei onder barre weersomstandigheden

Zaterdag 9 maart stond de landelijke schoonmaakdag op het programma, bij ons omgedoopt tot Himmeldei. In samenspraak met de Watersportvereniging, de gemeente Kollumerland werd door de Vogelwacht deze dag georganiseerd. Een prima samenwerking die zeker een vervolg verdiend en waarbij…

Lees Meer

Ljipaaisykjen blijft mogelijk in Fryslân

Vanaf 1 maart kan het ‘ljipaaisykjen’ gewoon van start. Door de uitspraak van de Rechtbank in Leeuwarden op dinsdag 26 februari blijft het zoeken en rapen van kievitseieren mogelijk. De rechter heeft het verzoek van de Faunabescherming om de door…

Lees Meer

Ganzen in balans

De ganzen krijgen in de wintermaanden meer rust. Het aantal ganzen in de zomer wordt verminderd. De schade aan de landbouw blijft vergoed. Dit zijn drie maatregelen uit de notitie ‘Gans in balans’ waarmee Gedeputeerde Staten hebben ingestemd. In de…

Lees Meer

Hendrik Poortinga erelid bij Vogelwacht Kollum e.o.

KOLLUM – Een iets andere aanpak van aankondigen van de jaarvergadering van  de Vogelwacht Kollum zorgde ervoor dat De Colle vrijdagavonduitstekend gevuld was met belangstellenden. Zo’n honderd bezoekers waren er getuige van dat Hendrik Poortinga na vijftien jaar bestuurslid afscheid…

Lees Meer

Noardlike Fryske Wâlden wil meer plasdras

De aanleg van meer plas-drasgebieden komt de populatie weidevogels in Noordoost-Fryslân ten goede. Dankzij de agrarische natuurbeheerpakketten plas-dras en kruidenrijk weidevogelgrasland worden grote groepen grutto’s, kieviten en andere weidevogels aangetrokken. Uit resultaten van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) blijkt…

Lees Meer

Ljipaaisykjen kan doorgaan

De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) krijgt een ontheffing voor het zoeken en rapen van kievitseieren . De provincie verleent deze ontheffing zoals gevraagd voor 2013, 2014 en 2015. Dit heeft de provincie de BFVW via bijgaande documenten laten weten.…

Lees Meer

Ooievaarsnest weer klaar voor bezoek

KOLLUM – Het ooievaarsnest dat in het zuid-oost van Kollum in de weilanden staat is door twee bestuursleden van de Vogelwacht Kollum weer op orde gebracht middels een nieuwe aanvulling van nestmateriaal. Dit mengsel van stro en paardenstront schijnt het…

Lees Meer

Toppers kijken op het IJsselmeer!

‘Vogelvaartochten op het IJsselmeer en vogeleiland de Kreupel’ Vanwege het grote succes van de vorige vogelvaartochten worden er voor het vijfde jaar een tweetal excursies georganiseerd. We varen met de MS Friesland (voormalige veerboot naar Terschelling) het open water van…

Lees Meer

Op excursie met de KNNV

Begin juni, afgelopen jaar, kregen we via onze website een oproep van Hilde Küpfer uit Den Haag of er binnen onze wacht mensen waren die hen konden begeleiden op een ganzenexcursie in het Lauwersmeergebied. De mail kwam bij Jan Hoving…

Lees Meer

Wat bezielt die vogelaars?

Nieuw boek 'Wie is dat toch met die telescoop?'. Wellicht dat u er iets over gehoord of gelezen hebt. Is dat niet het geval, dan kunt u informatie vinden op de website www.wieisdattoch.nl. Momenteel verzorg Rob van Hattem lezingen over…

Lees Meer

Verslag excursie Rottumeroog

Op zondagmorgen 30 september reisde een groep van 30 vogelwachters af naar de haven van Lauwersoog, om vandaar uit met het schip de “Noordster” te vertrekken naar het onbewoonde Waddeneiland Rottumeroog. Een unieke gelegenheid, want hoeveel Nederlanders zouden ooit op…

Lees Meer

Scholekster beleefde dramatisch slecht broedseizoen

Tijdens de najaarsvergadering van de Vogelwacht Kollum, waar de broedresultaten worden besproken, bleek dat zowel bij de nazorg als in de skriezekrite het zorgwekkend is met de broedresultaten van de scholekster. De achteruitgang is dramatisch en volgens de beide sprekers…

Lees Meer

BFVW voert nieuw digitaal telsysteem in

Nieuw gruttosysteem legt precieze broedplaats vast De Bond van Friese Vogelwachten heeft een nieuw digitaal registratiesysteem ingevoerd waarmee de weidevogels in Fryslân per weiland kunnen worden geregistreerd. Tot dusverre gebeurden tellingen met formulieren en werden die alleen in totalen door…

Lees Meer

Provincies verantwoordelijk voor de natuur

De Rijksoverheid stelt niet langer specifieke eisen aan de besteding van het geld dat de provincies van het Rijk krijgen voor natuur. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Er wordt…

Lees Meer

Natte afsluiting Jeugdkrite

Zaterdagmiddag hebben we op feestelijke wijze de jeugdkrite gezamenlijk afgesloten. Onder begeleiding van een aantal ervaren nazorgers en ervaren polstokspringers, zijn we met z'n allen het veld in geweest te polstokspringen. Gelijk bij de eerst sloot was het al raak…

Lees Meer

Tussentijdse evaluatie

Maandag 14 mei vond de tussentijdse evaluatie van de nazorg plaats. Dit initiatief van het bestuur is bedoeld om de kwaliteit van de nazorg te verbeteren, eventuele knelpunten te bespreken en deze voor zover mogelijk op te lossen. Tevens is…

Lees Meer

Wederom succes met plasdras ijsbaan Burum

Net als vorig jaar is ook dit jaar het waterpeil van de ijsbaan Burum omhoog gebracht door Willem Kloppenburg.  Met een simpele aanpassing op de buis onder de dam en een klokpomp, wordt het water kunstmatig omhoog gebracht.  Een plasdrasgebied…

Lees Meer

Raad op werkbezoek in Skriezekrite

KOLLUM – Op uitnodiging van de vereniging It Kollumer Grien (IKG) en de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) bracht de Gemeenraad van Kollumerland donderdagavond een bezoek aan het Weidevogelbeheer in de regio oost van Kollumerland. Bijna alle raadsleden verschenen op de…

Lees Meer

Weidevogelkuikens zijn “niet voor de poes”

BoerenNatuur en de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) roepen alle kattenbezitters op om gedurende het broedseizoen voor weidevogels, dat loopt tot 15 juli, hun huisdieren zowel overdag als ‘s nachts, niet los te laten lopen. Weidevogels, hun eieren en kuikens…

Lees Meer

Vogelvaarexcursies op het IJsselmeer

In 2011 vonden er voor het eerst een aantal vogelvaarexcursies plaats op het IJsselmeer per zeilboot naar vogeleiland de Kreupel. Een visdief en een zwarte stern vaartocht. Vanwege de enthousiaste reacties van de opvarenden organiseren we dit jaar acht excursies…

Lees Meer

Ransuilen bezoeken Bernhardschool

In een boom bij de Prins Bernhardschool in Kollum streken vorige week een stel ransuilen neer; een bijzondere gebeurtenis. De uilen zaten de hele dag op dezelfde plek in de boom naast school. Ze zaten te slapen, maar tijdens het…

Lees Meer

Themacursus Spotten en ringen van dagroofvogels

IVN  Leeuwarden e.o.                Namens de beide organisatoren, Anne Bosma en Corry van der Meer van onze Vogelwerkgroep, breng ik de korte themacursus "Spotten en ringen van dagroofvogels" met Johan Krol, bioloog van het Natuurmuseum Ameland, onder jullie aandacht. Het…

Lees Meer

Nazorg heeft nu weer prioriteit bij Vogelwacht Kollum

KOLLUM – Op de voorjaarsvergadering van de Vogelwacht Kolum en It Kollumer Grien kwamen maar liefst 70 personen op af en dat ondanks de concurrentie van voetbal op TV. Voor de echte natuurliefhebber is deze vergadering dan ook belangrijk om…

Lees Meer

Foto voor Gedeputeerde Kramer

Tijdens de Fryske Neisoarchdei in mei 2011, georganiseerd door de Vogelwacht Kollum, zijn er vele foto's gemaakt. Ook kreeg men toen bezoek van Gedeputeerde Johannes Kramer, die net deze functie had gekregen. Ook van hem werden er foto's gemaakt en…

Lees Meer

Eerste kievitsei van de Vogelwacht Kollum

Eerste kievitsei van de Vogelwacht Kollum Dinsdag 13 maart was het Geale Simon Postma uit Kollum die het eerste kivietsei vond van de Vogelwacht Kollum e.o. Bij Kollumerpomp deed hij de vondst en meldde het 's morgens vroeg bij een…

Lees Meer

Jaarvergadering 2012

Vogelwacht Kollum presenteert nieuwe website Tijdens de vrijdag 17 februari gehouden jaarvergadering werd een nieuwe website geopend van de Vogelwacht Kollum. De laatste tijd is er door het bedrijf SemWeb uit Kollum hard gewerkt om in samenspraak met enkele bestuursleden…

Lees Meer

Uitvoering natuurakkoord kan beginnen

Uitvoering natuurakkoord kan beginnen De uitvoering van het natuurakkoord gaat van start. Op 8 februari 2012 hebben staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de overlegdelegatie van het Interprovinciaal…

Lees Meer

Winterwerk zorgt voor de Grutto.

Sinds 2009 worden er door de stichting inrichtingsaanpassingen gedaan aan het weidevogelbiotoop in de graslanden in de polder bij Kollumerpomp. Al twee jaar staat op de rol om te steile slootkanten van de percelen aan te passen. Foto: Steile slootkanten.…

Lees Meer
Back To Top