skip to Main Content

De BFVW stuurt deze week een extra waarschuwing naar de 5.000 nazorgers. Op de Algemene Ledenvergadering in maart is al opgeroepen om voorzichtig met zieke en dode hazen om te gaan. Toen was er nog slechts sprake van enkele incidenten met dode hazen. Inmiddels loopt dat aantal op. Reden om de nazorgers nog eens extra te wijzen op de risico’s. ‘As BFVW bestjoer ha wij in ferantwurdelikheid foar ús frijwilligers. It binne natoerminsken dy’t nijsgjirrich binne nei in siike as deade hazze. Mar it is echt saek om der ôf te bliuwen!’ stelt BFVW foarsitter Rendert Algra.

Fryslân is de vijfde provincie waar nu hazenpest is vastgesteld. Het is een ziekte die o.a. voorkomt bij hazen en knaagdiezen. De hazenpest wordt door een bacterie overgedragen. Dat kan rechtstreeks van haas op mens. Een voortgaande besmetting van mens op mens komt niet voor. De meest voorkomende manier van besmetting is via de huid door direct contact met een besmette haas. Een klein onzichtbaar wondje kan al de oorzaak zijn. Ook het eten van niet goed doorbakken besmet vlees kan de hazenpest doorgeven. De nazorgers worden verder opgeroepen om de aangetroffen dode hazen te melden via de website van het dutch wildlife health centre, www.dwhc.nl.

Back To Top