skip to Main Content

De werkgroep roofvogels houdt zich bezig met het analyseren van territoria en nesten van roofvogels. De uitgekomen jonge roofvogels worden net als de kerkuilen gemeten en gewogen en daarna voorzien van een ring. Elk jaar zijn er weer frustrerende vondsten van dode (vaak vergiftigde) roofvogels, maar toch zijn er ook leuke en succesvolle broedsels. Voorkomende broedvogels binnen onze wacht zijnĀ  de buizerd, torenvalk, sperwer, havik, bruine kiekendief en de boomvalk.

Back To Top