skip to Main Content

Onder nazorg verstaan we alles wat erop gericht is om de weidevogels te beschermen. Niet alleen nestbescherming, maar ook kuikenzorg is hierbij van groot belang. De nazorg is gekoppeld aan het kievitseieren zoeken. Iedereen die eieren zoekt is ook verplicht om aan nazorg te doen.

Het weidevogelgebied van Vogelwacht Kollum e.o. is momenteel 3200ha groot met daarin 1100ha verschillende soorten beheerpakketten. Hierbinnen is er 37ha plasdras, en nog eens 26st vernatte percelen. Het totale gebied van Vogelwacht Kollum e.o. is verdeel in 43 rayons. Aan elk rayon zijn één of twee nazorgers gekoppeld die samen met de boer de eieren en de kuikens beschermt. Op deze manier proberen we als vogelwacht een ideaal leefgebied te creëren voor weidevogels.

Contactpersonen zijn Uulco Hoekstra en Dirk Henstra.

Back To Top