skip to Main Content

De werkgroep zwaluwen bestaat uit 8 vaste vrijwilligers, deze tellen jaarlijks een aantal malen de  volgende soorten: huiszwaluwen, boerenzwaluwen, gierzwaluwen en oeverzwaluwen.

Dit gebeurt op vaste locaties in en rondom de dorpen: Kollum, Augsbuurt, Kollumerpomp, Warfstermolen, Burum, Munnekezijl en locatie Kollumeroord.

Er worden tellingen verricht bij woningen, boerenerven, schuren, stallen en bruggen.

De huiszwaluwen worden op ongeveer 170 adressen geteld en de boerenzwaluwen op circa 85 adressen.

 

Zonder de inzet van onze vrijwilligers en de samenwerking met de boeren en huiseigenaren is het onmogelijk om elk jaar weer een mooi verslag met overzichten op papier te krijgen.

De verslagen zijn elk jaar in ons jaarboekje terug te vinden.

 

Binnen de werkgroep zwaluwen is Klaas de Vries de specialist/kenner voor de gierzwaluwen.

Klaas houdt zich voornamelijk bezig met het in kaart brengen van de gierzwaluwen in Kollum en heeft hiervoor 8 vrijwilligers in het veld lopen welke hem assisteren.

 

Contactpersoon is Hans van der Werff

 

Nesten van gierzwaluwen in Kollum

In Kollum worden naast de periodieke tellingen van vliegende gierzwaluwen ook de nesten van deze vogels opgespoord en gecontroleerd. Dit gebeurt binnen het broedmonitoring project (BMP) van Sovon. De monitoring van nesten is een veel betrouwbaardere methode voor het vaststellen van aantallen broedparen dan periodieke tellingen, zoals die sinds 1999 door de vogelwacht zijn bijgehouden in Kollum en omliggende dorpen. Een andere, belangrijke reden om de nesten op te sporen is te proberen deze te beschermen bij verbouwing of renovatie van de panden.

De periodieke tellingen blijven we evengoed uitvoeren om de trend van de soort als geheel vast te stellen, waarbij dan niet alleen de broedende maar ook de niet-broedende vogels geteld worden.

Jaarlijkse verslagen van de monitoring van de nesten van gierzwaluwen in Kollum zijn te vinden in de jaarboeken van de vogelwacht ‘Fûgelpraet’ vanaf 2018.

Contactpersoon voor de gierzwaluwen in Kollum is Klaas de Vries

 

Back To Top