skip to Main Content

De werkgroep nestkasten heeft dit momenteel ongeveer 250 kastjes in en rondom Kollum hangen. Deze kastjes worden jaarlijks geïnspecteerd door een aantal vrijwilligers. Jaarlijks vliegen er ongeveer 800 jonge vogels uit deze kastjes. De volgende broedvogels komen voor: koolmees, pimpelmees, ringmus, huismus, spreeuw, boomklever, boomkruiper en grauwe vliegenvanger. Elk jaar is het toch weer een mooi gezicht om te zien hoe druk de oudervogels het hebben met het voeren van de jongen. Contactpersoon is Matthijs Kuipers.

Back To Top