skip to Main Content

In en rondom Kollum en Burum hebben we momenteel zo’n 250 nestkasten hangen. Deze kastjes worden elk jaar ongeveer drie keer geïnspecteerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. In het voorjaar wordt er een inspectieronde gedaan om te kijken wat voor vogels er in de kastjes broeden, een aantal weken later wordt er een ronde gedaan om te kijken of de jonge vogels ook daadwerkelijk uitvliegen en of sommige kastjes later in het seizoen nog wel bewoond worden. In het winter worden de oude nestjes uit de kastjes gehaald en indien nodig worden oude kastjes vervangen.

In ons gebied broeden verschillende soorten vogels, waaronder de koolmees, pimpelmees, ringmus, huismus, spreeuw, boomklever, boomkruiper en zelfs de grauwe vliegenvanger. Het is echt een prachtig schouwspel om de oudervogels bezig te zien terwijl ze hun kleintjes voeden.

Degene die de nestkasten coördineert, is Matthijs Kuipers. Voor vragen over de nestkasten kunt u contact met Matthijs opnemen.

Back To Top