skip to Main Content

Op 8 juni zijn we naar de Friese jeugdvogelwachtdag in Luinjeberd geweest. Met 6 enthousiaste
kinderen hebben we een leuke ochtend gehad waarin de kinderen van alles konden beleven wat met
het werk van de vogelwacht en het boerenleven te maken heeft.
Na de opening met koffie, ranja en oranjekoek konden we gelijk aan de slag om het schilhout van een
vogel na te maken met een ijzerdraadje. Na het leren van de verschillende weidevogelsoorten met
bijbehorende eieren mochten ze met een echte drone vliegen. Dit is altijd zeer interessant voor de
kinderen. Verbazend hoe snel ze het besturen van deze apparatuur onder de knie hebben.
Het fierljeppen is ook altijd een succes. Helaas voor 1 jongen iets minder. Hij hield er een nat pak aan
over.
Met droge kleren hebben we nog uitleg gehad over weidevogelbescherming en alles wat daar bij
komt kijken. Van predatiebeheer tot plasdras en nestbeschermers.
Bij de werkgroep zwaluwen konden ze de vogels van heel dichtbij zien. Sommige kinderen mochten
zelfs een echte zwaluw in de hand en deze weer loslaten.
Ook een stukje uitleg over de bodem en bemesting van Mulder Agro paste mooi in het thema.
Als afsluiting hadden we nog de vogeldisco. Met een koptelefoon op dansen en tussendoor de
afspelende vogelgeluiden bij de juiste foto plaatsen.
Voor we naar huis gingen konden de kinderen genieten van een patatje of een echte Angus burger
afkomstig van het plaatselijke vleesveebedrijf waar we te gast waren.
Al met al een zeer geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar.

 

Foto’s en tekst: Sander Kuipers

Back To Top