skip to Main Content

Een heerlijk weertje, zeer gedreven en enthousiaste nazogers/vogelwachters en een groep dolenthousiaste kinderen waren de ideale combinatie voor een zeer geslaagde ochtend.
De kinderen van groep 3 en 4 en groep 5 en 6 van basisschool Op de Hoogte uit Burum mochten mee het veld in om te kijken wat voor belangrijk werk de Vogelwacht Kollum e.o. allemaal doet.
Eerst kregen de kinderen in de klas een korte presentatie over het werk van de nazorgers. Met behulp van de materialen uit de leskist van de Klyster, konden ze ook gelijk de verschillende vogels zien en de bijbehorende eieren. De vele vragen die de kinderen hadden gaf gelijk al aan dat ze zeer geïnteresseerd waren.
Vervolgens gingen ze in kleine groepjes van 4 a 5 kinderen het veld in onder leiding van de nazorger/vogelwachter. Alle groepjes gingen naar een ander gebied.
Veel kinderen zijn nog nooit echt het weiland in geweest en zagen de ogen uit. Veel alarmerende grutto’s begroeten de kinderen in het veld. De kieviten en grutto’s hebben bijna allemaal jongen en dat was goed te merken. Luid schreeuwend boven de hoofden van de kinderen, lieten de vogels zich horen.
We vonden dan ook veel nesten waar lege eischalen in lagen. Vaak van de grutto, of door sommige kinderen ‘bruto’ genoemd. Deze werden als trofee meegenomen door de kinderen. Ook een nest met 2 jonge tureluurs die net uit het ei waren, was een prachtige vondst. Verder hebben we diverse nesten van de wilde eend, scholekster en meerkoet gevonden.
Een ander groepje konden zien hoe een jonge grutto net uit het ei kruipt. Weer een andere groep kreeg naast de jongen en nesten nog een mooi ree te zien die door het hoge gras sprong. Ook de pompen in het veld om de plas-dras gebieden onder water te houden, waren interessant. Zo had elk groepje zijn eigen verhalen en was het voor iedereen een geslaagde en leerzame ochtend.
Naast de enthousiaste inzet van de kinderen was dit zeker niet mogelijk zonder de fanatieke hulp van de vrijwilligers en de boeren die het veld open stellen. Bedankt.

Sander Kuipers

 

Back To Top