skip to Main Content

Net als vorig jaar is ook dit jaar het waterpeil van de ijsbaan Burum omhoog gebracht door Willem Kloppenburg.  Met een simpele aanpassing op de buis onder de dam en een klokpomp, wordt het water kunstmatig omhoog gebracht.  Een plasdrasgebied op de ijsbaan.

Net als vorig jaar was het ook nu het resultaat verrassend. Op een klein oppervlak van ongeveer 2,5 ha. broedden maar liefst 8 span kieviten en 3 span tureluurs. Een enorm succes. Op minder dan 100m van de huizen werden broedende kieviten aangetroffen.
Ook van de nabij gelegen tarwepercelen komen de kieviten met hun jongen om hier te foerageren.

Wij als bestuur zijn ontzettend blij met dit soort kleinschalige acties die een positieve bijdrage  leveren aan de nazorg. Het is een voorbeeld dat een kleine aanpassing van het waterpeil van 1 sloot , een zeer positief effect heeft voor de weidevogels.


 

Back To Top