skip to Main Content

Na 20 jaar trouwe dienst mag onze oude website plaats maken voor deze nieuwe! De afgelopen jaren stegen de bezoekers aantallen. Met name het nieuws en de waarnemingen worden goed bezocht. Omdat de techniek achter de oude website enorm verouderd was werd het steeds lastiger om goed en tijdig berichten te kunnen aanmaken. Daarom is de keuze gemaakt om alles rigoureus te vernieuwen.  Gelijktijdig aan het bouwproces heeft de vereniging zich een prachtig nieuw logo aangemeten. We hopen dat jullie er net zo enthousiast over zijn dan wij.

Back To Top