skip to Main Content

Na twee jaar organiseerde de Vogelwacht Kollum e.o. weer een jaarvergadering op 1 april a.s. in de Colle te Kollum.  De opkomst was dan ook zeer goed. Een gewone vergadering werd het echter niet, er stonden een paar bijzondere dingen op de agenda.

Om acht uur opende voorzitter Sies Krap de jaarvergadering. Bestuurslid Willem v/d Kooij is afgetreden en het bestuur heeft Herman Hoekstra benoemd als nieuw bestuurslid. Ook werd aftredend voorzitter Sies Krap opgevolgd door Doeke Dam. Sies Krap werd voor zijn verdienstelijkheid benoemd tot erelid van de vogelwacht Kollum.

Vervolgens was er daarna de presentatie van het jubileumboek vanwege het 75-jarig bestaan van de vogelwacht. Dit prachtige feit zou in februari 2021 en februari 2022 gevierd worden, maar dat kon helaas niet doorgaan. Het jubileumboek, gemaakt door een aantal ereleden, is er wel. Burgemeester Johannes Kramer nam het officiële eerste exemplaar in de vergadering in ontvangst. In het boek is de 75-jarige geschiedenis in woord en beeld uitgewerkt.

Verder wordt de nieuwe website van de wacht gepresenteerd, deze voldoet weer aan de meest recente digitale voorwaarden.

Uiteraard was er in de pauze de traditionele verloting en daarna werden de nazorgers en andere vrijwilligers bijgepraat over het monitoringsprogramma van komend voorjaar.

Na de vergadering was er gelegenheid voor de gezellige nazit.

(Foto’s Sake Beerstra)

Back To Top