skip to Main Content

Hessel2022eersteei

Vanmiddag rond 17:00 uur is het eerste kievitsei van de Vogelwacht Kollum e.o. gevonden. Het eitje, welke onderdeel uitmaakt van een trijke, werd gevonden op een perceel langs de N355 onder Augsbuurt.

Vinder van het trijke betreft ons jeugdlid Hesseljan van Lune. Dat maakt dat het voor de wacht een bijzondere situatie is.
Met deze vondst is dus zowel het eerste ei van de vogelwacht alsmede het eerste ei van de jeugd gevonden.

Hiermee is het frije fjild van de Vogelwacht Kollum e.o. dus gesloten voor onze nazorgers.

Via deze weg wens ik een ieder veel plezier met de nazorg!

 

Back To Top