skip to Main Content

Kees Veldman en Anne de Vries, beiden nazorgers bij Vogelwacht Kollum e.o., vonden vrijdagochtend 18 maart 2022 samen het eerste kievitsei van Noardeast-Fryslân op een perceel ten oosten van de Beyweg.

Ze hielden de plek al een paar dagen in de gaten, maar vonden steeds geen ei. Vrijdagochtend vroeg ook nog niet. Later op de ochtend besloten ze toch nog even te gaan kijken en zagen ze de ‘ljip’ op een zwarte kraai slaan. Weer het land in en nu was het raak.

Dinsdagmiddag ontvingen ze uit handen van burgemeester Kramer de oorkonde.

Back To Top