skip to Main Content

Tijdens de Fryske Neisoarchdei in mei 2011, georganiseerd door de Vogelwacht Kollum, zijn er vele foto's gemaakt. Ook kreeg men toen bezoek van Gedeputeerde Johannes Kramer, die net deze functie had gekregen. Ook van hem werden er foto's gemaakt en vorige week kreeg voorzitter Krap van de Wacht Kollum de gelegenheid een van de foto's, ingelijst en wel, aan Kramer te overhandigen. Hij staat op de foto met een jonge kievit in de handen.

Back To Top