skip to Main Content

KOLLUM – Op de voorjaarsvergadering van de Vogelwacht Kolum en It Kollumer Grien kwamen maar liefst 70 personen op af en dat ondanks de concurrentie van voetbal op TV. Voor de echte natuurliefhebber is deze vergadering dan ook belangrijk om te vernemen welke regels er dit jaar weer gelden voor de nazorg van de weidevogels. Voorzitter van It Kollumer Grien, Pieter van Dellen, opende de vergadering en was zeer content met de samenwerking van beide verenigingen, die sinds drie jaar deze vergadering gezamenlijk doen. Hoofdcoördinator nazorg bij de Vogelwacht Sander Kuipers had voor deze avond een mooie Powerpoint presentatie gemaakt om zijn woorden kracht bij te zetten, maar helaas werkte deze niet, zodat hij alles uit het hoofd moest opsommen. Er zijn nieuwe formulieren gemaakt en voor de echte computerliefhebber kunnen deze zelfs digitaal aangeleverd worden aan de BFVW, maar Kuipers hield het toch nog maar even op de papieren vorm, met uitzondering van enkele goede computerfreaks die in overleg het digitaal kunnen doen. Ook was hij verheugd dat er weer tien nieuwe nazorgers bij zijn gekomen zodat het aantal rayons ook weer uitgebreid kan worden. Voor de nazorgers geld het contact en overleg met de boeren als hoogste prioriteit om zo gezamenlijk een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. Tot slot van zijn betoog werden de wisselbekers uitgereikt aan de vinders van het eerste kievitsei. De beker bij de jeugd ging naar Matthijs Kuipers en bij de volwassenen naar Geale Simon Postma.

Jan Medenblik sprak namens de Skriezekrite zijn bewondering uit voor de geweldige resultaten van vorig jaar en hoopte dat het dit jaar nog beter gaat worden. Hij was zeer content over de medewerking van de boeren, waarbij hij als voorbeeld stelde dat voor een paar jaar terug een boer hem nog waarschuwde dat de Vogelwacht en de vogels geen baas in zijn veld zou worden, maar diezelfde boer heeft nu al gebeld waar de nieuwe formulieren blijven, een omslag van 180 graden. Ook het nieuwe mozaiek is weer goedgekeurd en Medenblik stelde dat hij van vele kanten heeft gehoord dat deze zeer uniek is in Friesland. Vele excursies van pommeranten staan dan ook op de agenda komend voorjaar. Ook alarmtellingen zullen er dit jaar weer plaats vinden.

Henk Oud van de Noardlike Fryske Walden had ook nog een verrassing in petto, want ook voor die club moet er een nestregistratiekaart ingevuld worden, naast de formulieren van de BFVW. Een grote kaart die men kan ophangen bij de boer thuis en middels een veldboekje, wat handiger is om bij zich te dragen, nadien in kan vullen. Deze maatregel is nodig om de Provincie te voorzien van data zodat het eierrapen en de nazorg voor de toekomst behouden kunnen blijven, maar het wordt zo langzamerhand een hele administratie waar een nazorger eigenlijk niet op zit te wachten, het blijft een noodzakelijk kwaad.

Na een korte pauze was het woord aan Jeffrey Huizinga van Staatsbosbeheer, een van de boswachters van Noord Fryslan, over het inrichten van De Mieden. Het gebied behoort tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wat een Nederlands netwerk is van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Met prachtige foto’s en een goed verhaal bracht hij naar voren wat de bedoeling van dit alles inhoud.

Back To Top