skip to Main Content

IVN  Leeuwarden e.o.               

Namens de beide organisatoren, Anne Bosma en Corry van der Meer van onze Vogelwerkgroep, breng ik de korte themacursus "Spotten en ringen van dagroofvogels" met Johan Krol, bioloog van het Natuurmuseum Ameland, onder jullie aandacht. Het programma ziet er als volgt uit:

dinsdag 5 juni:   Theorieavond dagroofvogels in het zalencentrum Kurioskerk te Leeuwarden.

zaterdag 9 juni:  Praktijk spotten en ringen van dagroofvogels op Ameland. (de gehele dag)

De deelnemers aan deze themacursus van voorgaande jaren waren zonder uitzondering erg enthousiast. Het is een bijzondere ervaring om, zoals bij een vorige praktijkdag, de prooioverdracht tussen het mannetje en vrouwtje van de Bruine Kiekendief en het ringen van jonge Sperwers en Buizerds mee te maken.

Aan deze cursus kunnen maximaal 20 mensen deelnemen. Sommige mensen hebben in voorgaande jaren al meerdere keren aan deze cursus deelgenomen waardoor we toen anderen die nog niet eerder hadden deelgenomen moesten teleurstellen. Daarom hebben we besloten om nu de mensen die nog niet eerder aan deze themacursus hebben deelgenomen voorrang te geven bij de inschrijving. Voor het overige geldt de volgorde van aanmelding voor de inschrijving. Als u hiervoor belangstelling heeft, geef u dan snel op bij Corry van der Meer, bij voorkeur via E-mail: corryvandermeer@gmail.com  Eventueel per telefoon: 058 – 213 80 24. De kosten van deelname bedragen 16 euro voor IVN-leden en 18 euro voor niet leden  over te maken op rekeningnr. 60.55.99.440 t.n.v. IVN Natuur- en Milieueducatie te Leeuwarden o.v.v. themacursus Roofvogels. De aanmelding is pas definitief als de deelnamekosten overgemaakt zijn. Naast de deelnamekosten zijn er nog kosten voor de boot naar Ameland en voor het huren van een fiets. (samen ongeveer 20 euro) De deelnemers ontvangen t.z.t. een mail met nadere informatie. 

Met vriendelijke groeten,       

namens de Vogelwerkgroep,

Durk Weijma, coördinator.

Back To Top