skip to Main Content

                                                                                                                                              Kollum 27 april 2012

Gisteravond gebeld door Sander met de vraag om in actie te komen op de percelen maisland welke vandaag met de sleepslang worden bemest aan de Zevenhuisterweg. Om 5 uur opgestaan, want we moesten om 5.45 ter plaatse zijn.

Inderdaad de tankauto van Luimstra en de tractors van het loonbedrijf Beute uit Lutjegast komen net aanrijden.

Volgens Sander zijn er 9 nesten aanwezig , waarvan  er 2  gisteravond met stokken door hem zijn aangemerkt. De rest was niet te vinden. De percelen zijn reeds gescheurd en volgens mij zijn alleen die nesten nog aanwezig welke door de loonwerkers tijden hun werkzaamheden zijn gespaard, door er om heen te rijden.

De nazorger had, voor zover ik weet,  geen nesten opgezocht. In ieder geval waren ze niet gemarkeerd. Even later komen Anne en Libbe van Kloet en Koos Huizenga ook.

We zoeken alle percelen af en letten vooral op de onbewerkte stukjes land, want alleen hier kan nog iets liggen. Op het eerste perceel vinden we een nest van de kievit, één ei is aangepikt.

We werken met een schaal op pinnen die over het nest wordt geplaatst. Dat werkt prima.Totaal vinden we buiten de 2 aangemerkte nesten nog 3 nesten, waarvan 2 door loonwerker Beute!!De andere 3 nesten zijn onvindbaar.

Er zijn wel jonge kieviten op de percelen, ééntje wordt door een medewerker over de sloot gezet, ik zoek naar de anderen maar deze blijven onvindbaar.


Ik ga om 10 uur naar huis , want het laatste perceel met 3 nesten zal door Beute en zijn medewerkers worden beschermd.

Loonwerker  Beute en zijn medewerkers verdienen een dikke pluim, zij hebben alle aandacht voor de vogels en doen alle moeite deze te sparen.

Het is erg jammer dat de nesten niet voor de start van de bewerking van de maispercelen zijn beschermd, want ik schat dat er minstens 10 paartjes kievit en waarschijnlijk enkele grutto's hun eieren hebben verloren.

Klaas Tiemersma

Tevens een dikke pluim voor de mensen van de vliegende brigade die om 6 uur paraat stonden om toch nog te redden wat er te redden viel. Dit keer met gedeeld succes.
Sander Kuipers (nazorgcoördinator)

Back To Top