skip to Main Content

BoerenNatuur en de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) roepen alle kattenbezitters op om gedurende het broedseizoen voor weidevogels, dat loopt tot 15 juli, hun huisdieren zowel overdag als ‘s nachts, niet los te laten lopen.

Weidevogels, hun eieren en kuikens kennen vele belagers. Uit onderzoek blijkt dat deze zogenaamde predatoren voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het verlies aan eieren en kuikens. Predatie is op zich een natuurlijk verschijnsel; “eten en gegeten worden”. Het aantal predatoren neemt echter gestaag toe en het aantal weidevogels neemt af, waardoor de druk verder toe neemt.

Uit observaties van mensen in het veld en met wildcamera’s, blijkt dat ook veel katten in het veld actief te zijn. Voor een deel zijn dit verwilderde katten en voor een deel huiskatten. Omdat katten meesters zijn in het (be)sluipen zien we ze niet, maar uit de camerabeelden blijken er veel meer actief te zijn dan we denken.

Ramp
Katten kunnen in een gebied waar weidevogels broeden en hun jongen groot moeten brengen een ware ramp veroorzaken. In de minimaal 8 weken die de op de grond broedende weidevogels nodig hebben om hun jongen groot te krijgen vallen er vele slachtoffers wanneer deze excellente jager in hun gebied actief is. Omdat de kat hier van nature niet thuishoort, is dit niet acceptabel. Daarom worden verwilderde katten verwijderd uit de weidevogelgebieden.

Boeren en vogelwachten
BoerenNatuur is de koepelorganisatie van agrarische natuurverenigingen. De BFVW is de bond van Friese vogelwachten. In beide organisaties zijn een groot aantal boeren en vrijwilligers verenigd die zich enthousiast bezighouden met het beheer van weidevogelgebieden en de bescherming van weidevogels in Friesland. Zij werken samen aan het herstel van de weidevogel-populatie. Aandachtspunten hierbij zijn o.a. biotoopverbetering, nest- en kuikenbescherming bij werkzaamheden en predatiepreventie.

 

Back To Top