skip to Main Content

Tijdens de educatiemarkt van de BFVW op 2 februari jl. konden de bezoekers bij de stand van landschapsbeheer Friesland een quiz invullen om zodoende mee te dingen naar enkele prijzen. Velen maakten van deze gelegenheid gebruik en moest er uit de goede inzendingen worden geloot welke Vogelwacht er met een prijs vandoor ging. De eerste prijs ging naar Vogelwacht Akkrum en de tweede werd gewonnen door Jan Hoving van de Vogelwacht Kollum. Deze prijs bestond uit nestkasjes timmeren voor de jeugdvogelwacht. Omdat Kollum niet specifiek een jeugdvogelwacht heeft besloot de winnaar om groep acht van de Prins Bernhardschool daarvoor uit te nodigen.

Dankzij de geweldige medewerking van meester Johannes Wiersma werd er een schoolmiddag voor opgeofferd om samen in het knutsellokaal aan de slag te gaan. Dinsdag 9 april was het dan zover dat 22 kinderen, gewapend met klauwhamers, er op los sloegen en met het zweet voor het hoofd probeerden om de aangeleverde bouwpakketten zo netjes mogelijk in elkaar te slaan.

Onder begeleiding van enkele medewerkers van Landschapsbeheer en de Vogelwacht ontstond er een kakofonie aan lawaai wat de school op z’n grondvesten deed trillen. De rest van de klassen moet hier zeker hinder van ondervonden hebben, maar er werd geen wanklank gehoord, behalve de enkele keren dat er een vinger tussen de spijker en hamer zat. Na ongeveer anderhalf uur timmeren waren de meeste deelnemers toe aan het schilderen van de kastjes en ook hier had Landschapsbeheer voor de materialen gezorgd. Na een nachtje drogen op school konden de deelnemers de volgende dag hun zelfgemaakte kastje mee naar huis nemen om ze daarna thuis op te hangen. Dankzij Landschapsbeheer en de Vogelwacht Kollum had deze jeugd een geweldige lesmiddag gehad en nu maar hopen op enkele broedgevallen.

Back To Top