skip to Main Content

Uit de diverse gebieden binnen de Vogelwacht Kollum e.o. komen berichten dat de grutto’s nu toch bezig zijn en gaan met het leggen van de eieren. Dit ondanks het koude voorjaar en de nog steeds voortdurende droogte. De nazorgers treffen op diverse plekken gevulde nesten aan. nu al is te zien dat de plasdrasgebieden in de Skriezekrite Kollum Buitenpost weer meehelpen om de vogels van voedsel te voorzien.  Wel zijn er nog behoorlijk wat paren grutto’s alleen maar aan het baltsen.

In het veld wordt al behoorlijk gebruik gemaakt van de digitale manier van registratie, met de mobiele telefoon worden de nesten door een aantal gebruikers geregistreerd. Zo het er nu naar uit ziet een zeer welkome aanvulling in het hele registratie gebeuren, de meeste vogelwachters vinden het veldwerk heel mooi, maar de papierwinkel achteraf een stuk minder interessant. Voor de gebruikers van het digitale systeem zijn direct na het veldbezoek de resultaten te zien op een special site.

Back To Top