skip to Main Content

KOLLUM – Zonder waarschijnlijk een ei geraapt te hebben gaan de nazorgers van de Vogelwacht Kollum weer vol goede moed met de nazorg beginnen. Ondanks vele negatieve berichten dat men zonder eierrapen geen nazorg meer gaat doen bleek op de voorjaarsvergadering in Kollum het tegenovergestelde. Meer dan zestig natuurmensen kwamen naar De Colle om de strategie voor het komende nazorgseizoen te bespreken. Coördinator voor de nazorg Sander Kuipers was dan ook verheugd dat velen toch die link met de natuur hebben om zich in te zetten voor de nazorg zonder dat men een ei kon rapen.

Na zijn welkom kreeg Jan Medenblik het woord namens de Skriezekrite. Als een van de mozaiekbeheerders had hij samen met Koos Huizenga weer een prachtige mozaiek uitgezet waar de provincie wederom zijn goedkeuring aan heeft gegeven. De Krite rond Kollum geldt als voorbeeld voor de hele provincie en hij was er dan ook trots op dat alles weer in kannen en kruiken is. Er heeft een uitbreiding plaats gevonden van plas-dras gebieden die hun waarde inmiddels meer dan hebben bewezen. Rond deze gebieden is er een concentratie van vele tientallen broedgevallen die zijn weerga niet kent. Ook waarschuwde hij de boeren om vooral het waterpeil in deze gebieden op niveau te houden, want er zal streng gecontroleerd worden door de Provincie. Is het water niet op peil dan wordt dat gebied afgekeurd en kan men naar de centen fluiten, aldus Medenblik.

Na dit betoog nam voorzitter Krap van de Vogelwacht even het woord om de twee mozaiekbeheerders van de Wacht Kollum te feliciteren met hun eervolle vermelding tijdens de verkiezing van de Sulveren Skries tijdens de weidevogeldag in Burgum.  Jan Medenblik schoof deze waardering door naar de boeren waarmee ze samen deze schitterende mozaiek hebben gemaakt waarin men in de provincie laaiend enthousiast over is.

Vinders van het eerste kievitsei waren er nier en dus werden er geen wisselbekers uitgereikt. Wel is besloten een nieuwe wisselbeker aan te schaffen doordat de oude al 25 oud is en er geen namen meer bij kunnen.

De volgende spreker was Henk Oud van De Noardlike Fryske Walden. Hij sloot zich ook aan bij waardering voor de mozaiekbeheerders, want dat zijn de mensen die het verschil maken. Er zijn vele hoge meneren en bestuurders, maar in het veld wordt het verschil gemaakt.  Er wordt gewerkt aan een notitie waarin wordt geproken over weidevogellandschappen vanaf 2016, volgens Oud is de krite rond Kollum al zover en loopt dus voorop in de bescherming. Hij waarschuwde ook dat men de bescherming serieus moet nemen, want de Provincie gaat steeds meer eisen en opletten of dit goed gebeurd, het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld. Alles moet dus goed op papier via stippenkaarten, alarmtellingen enz. Zelfs de beschermingspakketten moeten Brussel-proof zijn anders kan het uitgelegd worden als verkapte subsidie.

Als laatste spreker kwam Jan Dijkstra aan het woord die zonder presentatie, maar met zijn mobiele telefoon een uitleg kwam geven over de nieuwe App die men kan gebruiken bij de weidevogelbescherming. Alle nestgegevens kunnen hierin ingevuld worden en gaan rechtstreeks naar de betreffende instanties, zelfs GPS coördinaten worden daar in opgeslagen, zodat men het gevonden nest ook weer terug kan vinden. De door hemzelf ontwikkelde App wordt ook overgenomen door de BFVW en is gemakkelijk mee te werken. In de toekomst wil men er naar toe dat ook de boer op dat systeem inlogt en via de mobiel, op zijn trekker, een waarschuwing krijgt dat er een nest in zijn buurt ligt. De weidevogelbescherming gaat dus met de tijd mee, maar een Smartfone moet er dan wel aangeschaft worden. Men hoeft dan niet meer achter de computer en allerlei andere papieren in te vullen zodat de beschermer zijn werk kan doen in het land.

Back To Top