skip to Main Content

De voortgang van het broedseizoen van de kievit verloopt nog steeds uiterst moeizaam. De aanhoudende droogte en het relatief koude weer (vorst) zorgt voor een stagnatie van minimaal drie weken. De kievit en andere weidevogels moeten nog behoorlijk aansterken voor ze overgaan tot het leggen van eieren. De grutto’s bivakkeren in grote groepen op vochtige percelen, de eileg wordt uitgesteld en mogelijk zijn er grutto’s die helemaal niet meer tot broeden komen.
Vorige week heeft de BFVW iedere vogelwacht opgeroepen om waar mogelijk extra plas/dras situaties te creëren. Meerdere ijsbanen werden al onder water gezet, maar dit goede voorbeeld kan nog meer navolging krijgen. De BFVW ziet eveneens mogelijkheden om de maïsbewerking te vervroegen. “Alle werkslagen die nu gedaan kunnen worden hoeven de kieviten dan tijdens het broeden niet meer te ondergaan, bovendien zal het voedselaanbod toenemen waardoor de kievit sneller hersteld van de winterse omstandigheden” aldus voorzitter Rendert Algra.
De nazorg komt dit jaar door de huidige omstandigheden laat op gang en zal ook zeker langer gaan duren. De gefaseerde eileg van met name de kievit zal tot diep in het nazorgseizoen duren. Iedere vogelwachter dient zich hiervan bewust te zijn.

Back To Top