skip to Main Content

Donderdagavond 30 oktober vond de jaarlijkse evaluatieavond van de Vogelwacht Kollum e.o. plaats. Voorzitter Syds Krab heet de ca. 50 aanwezige personen hartelijk welkom. Na een druk jaar met veel gebeurtenissen, is het tijd om de resultaten van de verschillende werkgroepen eens op een rijtje te zetten.
Allereerst is het de beurt aan de werkgroep Nestkastjes. Coördinator Harry Huizenga had het aan het begin van het seizoen gelijk al veel werk aan de winkel. Door de hevige storm eind vorig jaar waren er veel bomen omgewaaid, en hierdoor zijn veel nestkasten verloren gegaan. Samen met enkele vrijwilligers zijn er tientallen nieuwe kasten opgehangen.
Over het algemeen is Huizenga tevreden over de resultaten. Vooral de pimpelmees laat een explosieve stijging zien. Helaas is de koolmees iets minder dan vorig jaar en de gekraagde roodstaart die altijd wel met een paar broedparen aanwezig is, heeft dit jaar niet in de kastjes gebroed.
Helaas hebben we het afgelopen seizoen een aantal keren te maken gehad met vandalisme. Moedwillig zijn diverse bewoonde kastjes van de bomen geslagen of de frontjes voor de kastjes weggehaald. 1 Pimpelmees liet zich hierdoor niet wegjagen en heeft op de grond zijn nestje nog uitgebroed (op twee eitjes die gesneuveld waren na).
Willem van de Kooij was over het algemeen iets minder tevreden over de resultaten van de zwaluwen. Als coördinator ziet hij toch een teruggang. Vooral de boerenzwaluw heeft het zwaar. In de afgelopen 4 jaar zijn er zo’n 200 broedparen minder geteld. De huiszwaluw was in Kollum een stuk minder, maar daarentegen in Burum, Munnekezijl en Kollumerpomp weer meer. Oeverzwaluwen zijn het afgelopen seizoen niet binnen onze wacht gesignaleerd. De gierzwaluw is gemiddeld in aantal gelijk gebleven.


Sander Kuipers ging in zijn evaluatie over de nazorg, eerst even in op de digitale ontwikkelingen van het afgelopen seizoen. Hij is enorm trots dat onze wacht grote stappen heeft gemaakt met het invoeren van registratie via de telefoon (m.b.v. de app).
Wat betreft de resultaten zien we een aanhoudende teruggang van de kievit. Helaas weet hij de terugslag niet stop te zetten en worden er te weinig jongen groot. De grutto liet het afgelopen seizoen een lichte stijging zien net als de scholekster. De tureluur was het meest succesvol en liet een stijging van het aantal broedparen zien van meer dan 30%.
Vanwege de verandering in agrarische bedrijfsvoering en het afschaffen van de melkquotum blijft het belangrijk om goed contact te houden met de boeren. Kuipers benadrukte dat dit een belangrijke taak is voor de nazorgers om deze contacten te onderhouden. Zonder samenwerking tussen boer en nazorger lukt het beschermen van weidevogels niet.
Als mozaïekregisseur blikte Jan Medemblik terug op het afgelopen seizoen. Met 44 deelnemende beheerders op ca. 1600 ha. was Medemblik tevreden op de resultaten. Ondanks dat het gebied afwijkt van het gebied van de vogelwacht, was de trend van de resultaten hetzelfde als door Kuipers verteld.
Het last-minute beheer is dit jaar weinig toegepast omdat het gras vaak volledig uitgegroeid was en nodig gemaaid moest worden. Medemblik verteld vol trots dat we trots mogen zijn wat we de afgelopen zes jaar hebben bereikt met onze Skriezekriete. Een voorbeeld binnen de provincie.
Doeke Dam, Rene van der Ploeg en Geale Simon Postma zijn bezig met een actieprogramma voor de jeugd. Afgelopen zaterdag hebben ze met een groep enthousiaste jeugd een rondje Lauwersmeer gedaan. Maar liefst 35 verschillende vogelsoorten heeft de jeugd gespot. De bedoeling is dat er zo nu en dan een activiteit wordt georganiseerd om de jeugd meer bij de wacht te betrekken.
Als laatste werkgroep was de kerkuilen aan de beurt. Coördinator Koos Huizenga was zeer tevreden. Door het grote aanbod van muizen, was het voor de uil een uitermate goed jaar. Maar liefst 300 jonge uilen zijn uitgevlogen waarvan er ca. 200 stuks zijn geringd.  Een enorme stijging t.o.v. 2012. Legsels met 7 of 8 jongen waren dit seizoen geen uitzondering.
Krab gaf nogmaals aan dat alle vrijwilligers heel erg worden bedankt voor de inspanning en dat we volgend seizoen weer op ze rekenen. Zonder vrijwilligers is dit belangrijke werk niet mogelijk. Ook het monitoren en registreren van alle bevindingen is erg belangrijk.
Na de pauze gaf Jos Hooijmeijer een presentatie over de trek van de gezenderde grutto’s. Een project waar al enkele jaren met veel mensen aan wordt gewerkt. Bijzonder om te horen hoeveel informatie er vergaart kan worden door zo’n project. Alle informatie wordt gebruikt om de grutto zo goed mogelijk in beeld te krijgen en hier voordeel uit te behalen.


 

Back To Top