skip to Main Content

Dinsdag 13 mei vond de tussentijdse evaluatie van de nazorg plaats. Dit initiatief van het bestuur is bedoeld om de kwaliteit van de nazorg te verbeteren, eventuele knelpunten te bespreken en deze voor zover mogelijk op te lossen. Tevens is het een mooi moment om ervaringen uit andere rayons aan te horen en hier van te leren.

Ruim 25 nazorgers van de wacht Kollum en een aantal van Buitenpost waren om 18.45 uur verzameld bij de boerderij van Den Hartogh aan de Steenharst. Na het welkom gingen we onder leiding van Floyd en Lieuwe het veld in richting de plasdras van Sipkema (vogelwacht Buitenpost). Het gebied is 1 van de kerngebieden van de vogelwacht Buitenpost en doet ook mee met de Skriezekriette. Aan vogels was dan ook geen gebrek.
Veel alarmerende kieviten en grutto’s die probeerden hun jongen te beschermen. Maar ook kwamen we nog een aantal nieuwe legsels van de kievit tegen die nog maar net aan de leg waren (2e of 3e leg).
Door het vroege voorjaar dit seizoen was het gras in de percelen erg lang. Ook voor jonge vogels is dit moeilijk om doorheen te komen. Sommige percelen moet nu nog een maand wachten voordat het gemaaid mag worden.

Teruggekomen op de boerderij heeft elk aanwezig rayon zijn toelichting gegeven op de stand van zaken wat betreft de nazorg. Dit onder het genot van een hapje en een drankje. Hierbij werd wel duidelijk dat het bij veel rayons toch een aflopende vogelstand betreft. Vooral de kievit lijkt weer een zeer moeizaam seizoen te hebben. Tevens is de eerste indruk dat de predatie van vooral de kraaiachtigen dit jaar hoog is. Geluiden die toch wel verontrustend zijn.
Gelukkig zijn er ook gebieden waar de vogelstand wel stabiel is en soms zelf een beetje toeneemt. Dit laatste zie je vooral terug bij de plasdrasgebieden.

Jan Medemblik gaf nog een korte toelichting op de alarmtelling en heeft de kaarten verstrekt. Hij benadrukte nog extra dat de nazorg nog niet gebeurt is en dat we moeten doorgaan de komende weken. Tevens is het van groot belang dat alle registraties van nesten, maar ook van broedparen in de computer worden gezet.

Omdat sommige gebruikers problemen met de app hebben, was Jan Dijkstra (ontwikkelaar app) aanwezig om hulp te bieden. 90% van de ‘probleemgevallen’ zijn gelijk dezelfde avond opgelost zodat ook deze personen met de app aan de slag kunnen.

Al met al was het een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar. Je kunt leren van elkaar en het is een mooi moment om met collega nazorgers bij te praten over de gang van zaken..

Back To Top