skip to Main Content

Op deze vergadering werd weer besproken wat er dit jaar allemaal moet gebeuren op het gebied van de nazorg. Hoofdcoordinator Sander Kuipers maakte duidelijk wat de speerpunten moeten zijn bij de nazorg. Zo is de communicatie met de boeren heel belangrijk en is het ook zaak zoveel mogelijk jeugd bij de nazorg te betrekken. De Vogelwacht Kollum is met de digitalisering een van de koplopers in Friesland en wordt er al veel gebruik gemaakt van de weidevogel-app. Tot slot wees hij de aanwezige boeren, die helaas niet in grote mate aanwezig waren, op de vliegende brigade, die wanneer nodig direct ingezet kunnen worden als er iets op het land moet gebeuren.

Jan Medenblik sprak namens de Skriezekrite Kollum- Buitenpost en was verheugd dat ook dit jaar het plan van aanpak door de Provincie is goedgekeurd. Veel krites zijn afgekeurd, maar doordat wij voor kwaliteit gaan mogen wij ook dit jaar weer een krite beheren.

Daarna was het tijd voor de bekeruitreikingen voor de eerste kievitseieren binnen onze wacht. Sander Kuipers reikte de eerste beker uit aan Uulke Hoekstra bij de senioren en aan Jesse Huizenga bij de jeugd. Omdat de beker bij de senioren helemaal vol zat met namen was er daar een nieuwe aangeschaft, gesponsord door de Manolitobar.

Na de pauze kwamen Joan Brink en Johannes van der Meer aan het woord om iets te vertellen over hun plas-dras situatie in het boerenland bij Dronrijp. Een mooie lezing die werd opgesierd met prachtige foto’s en filmpjes. Na dit alles sloot Kuipers de vergadering en wenste een ieder een goed nazorgseizoen.

Back To Top