skip to Main Content

De buurtvereniging van de Ermeline heeft via de vogelwacht zes nestkasten aangeschaft. Op zaterdag 27 januari 2018 zijn die samen met de jeugd van de buurt opgehangen.

De voorzitter van de vogelwacht en buurtbewoner Syds Krap had het leuk voorbereid. Hij vertelde de kinderen bijzonderheden over de vogels die mogelijk in de kasten gaan broeden en vroeg de kinderen goed op te letten of en wanneer er vogels de kasten gaan bezetten. Dat moet natuurlijk meteen gemeld worden! De kinderen kregen een pet van de vogelwacht en een informatieblaadje en een boekje.

De zes kasten werden tot slot samen met de jeugd in de bomen rond het speelterrein opgehangen.

Tagelyk even byprate.

Back To Top