skip to Main Content

De Rijksoverheid stelt niet langer specifieke eisen aan de besteding van het geld dat de provincies van het Rijk krijgen voor natuur. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Er wordt een wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied ingediend bij de Tweede Kamer.

2 mensen fietsen op een weg tussen bloemen op het platteland.

Vorig jaar is tussen het Rijk en de provincies een akkoord gesloten om de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid en het landelijk gebied bij de provincies neer te leggen. Het geld zullen de provincies onder meer gebruiken voor het snel als natuur inrichten en goed beheren van de Ecologische Hoofdstructuur, zoals afgesproken in het akkoord tussen Rijk en provincies.

'Natuurbeleid moet dichter bij boeren en burgers komen te staan. Het beleid kan daarom beter in de regio worden bepaald', aldus staatssecretaris Bleker.

Back To Top