skip to Main Content

Als je op het smalle weggetje van De Triemen naar Driesum/Zwaagwesteinde rijdt, dwars door de Zwagermieden, heb je niet in de gaten dat er zo'n ruim, uitgestrekt gebied ligt van weilanden met kruidenrijkgras, met hoog waterpeil waar het water uit de sloten bijna het land inloopt.

De weidevogels weten het daar wel te vinden. Overal om je heen de roep van grutto's, tureluurs, kieviten, scholeksters en zo nu en dan de roep van wulpen. Die laatste broeden er niet, de andere wel en zelfs een enkele watersnip, die we horen mekkeren in zijn baltsvlucht. In bepaalde delen van het gebied worden de broedende vogels beschermd tegen vossen door middel van schrikdraad.

Jakob Hanenburg, boswachter bij Staatsbosbeheer, vertelt enthousiast en met veel kennis van zaken over 'zijn' gebied. Over het beheer, de samenwerking met de boeren die onder strikte regels het land extensief bewerken. Over het waterbeheer, waarbij regelmatig zaken bijgesteld en aangepast moeten worden al naar gelang de omstandigheden. Over de vogels en de planten die er voorkomen. We proeven de caramelachtige smaak van reukgras en de niet-kenners trappen in zijn voorstel om een alleraardigst blaadje dat hij plukt eens te proeven: waterpeper met een scherpe smaak, een plant die zijn naam eer aan doet!

Bij verrassing vinden we een nestje van de graspieper diep verstopt in hoog gras.

Een prachtige excursie. Voor herhaling vatbaar en dan in de Twijzelermieden, stelt Sies Krap voor in zijn dankwoord aan Jakob. Die vindt het prima!

Voor de foto's klik HIER.

Back To Top