skip to Main Content

Woensdag 16 mei vond de jaarlijkse tussentijdse evaluatie weer plaats. Dit initiatief van het bestuur is bedoeld om de kwaliteit van de nazorg te verbeteren, eventuele knelpunten te bespreken en voor zo ver mogelijk op te lossen. Tevens is het een mooi moment om ervaringen uit andere rayons te delen om hiervan te leren. Voor de nieuwe nazorgcoördinator Uulco Hoekstra was het de eerste keer om het jaarlijks terugkerend evenement te organiseren. Hij wist voor deze avond een mooie locatie te vinden namelijk bij Alco Vegter aan de Oosterboereweg. Klaas Tiemersma is nazorger van dit rayon en wist alle nazorgers deze avond te boeien met de geschiedenis van dit gebied.

Of het nu kwam door de locatie, de nieuwe coördinator of de nazorger, de opkomst deze avond was hoog. Er waren 42 personen aanwezig waardoor het een boeiende avond werd. Uulco Hoekstra opende de avond met een voorwoord dat in het hok naast de schuur plaats moest vinden, omdat het hard waaide. Na het voorwoord nam Klaas Tiemersma ons mee het land in om te kijken hoe het hier met de vogels vergaat. Van te voren werd ons verteld dat we alleen over de kade van het plasdras mochten lopen om zo weinig mogelijk verstoring te veroorzaken. Klaas vertelde ons dat er op het land aan de voorkant van de boerderij van Vegter veel grutto’s zitten en dat dit mede komt, doordat het land nog de oude greppelstructuur heeft. Eenmaal op de kade aangekomen, konden we zien dat er een mooi plasdrasgebied achter ligt wat veel kieviten, grutto’s en tureluurs aantrekt. Deze plasdras is ongeveer tien jaar oud en wordt door een plasdraspomp goed nat gehouden. Door veel inzet van Vegter is het een mooie trekpleister voor weidevogels. Voorgaande jaren zaten er nog regelmatig kluten wist Klaas ons te vertellen, maar helaas is dat de laatste jaren wisselvallig. Verder wist Klaas, die hier al 30 jaar de nazorg doet, te vertellen dat er vroeger naast de boerderij van Vegter nog een boerderij stond met een arbeidershuis. Dit is nog af te lezen in de contouren van het land.   

Eenmaal terug op de boerderij van Vegter vertelde Klaas over de ontwikkeling in de loop der jaren in dit nazorggebied. Daarna was het de beurt aan de nazorgers die elk zijn verhaal deed over zijn rayon. De verhalen liepen nog al uiteen. De een wist te vertellen dat er veel predatie was, de ander had veel tijd in het nazorgen gestoken, maar door miscommunicatie met de boer (de eerste snede was vroeg dit jaar) liep het helaas slecht af met de weidevogel. Maar er waren ook positieve verhalen binnen onze wacht. Dit komt mede door de vele plasdrasgebieden die de wacht binnen zijn gebied kent. Verder is iedereen inmiddels gewend aan de nieuwe app en wordt op kleine haperingen na volop geregistreerd. Na het uitreiken van de kaarten van de alarmtelling vertelde Jan Medenblik e.e.a. aangaande de telling. Het is erg belangrijk om deze telling dit seizoen via het nieuwe appsysteem te registreren.

Het bestuur vertelde dat er nu drie wildcamera’s zijn aangeschaft om de predatie binnen onze wacht beter in beeld te krijgen. Aan het eind van de avond kon men met een drankje nog even napraten.

Door middel van deze informatieve en zeker boeiende avond kan men van elkaar leren en bijpraten over elkaars rayon. Al met al een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar!

Uulco Hoekstra   

Voor de foto's klik HIER.    

Back To Top