skip to Main Content

De aanleg van meer plas-drasgebieden komt de populatie weidevogels in Noordoost-Fryslân ten goede. Dankzij de agrarische natuurbeheerpakketten plas-dras en kruidenrijk weidevogelgrasland worden grote groepen grutto’s, kieviten en andere weidevogels aangetrokken. Uit resultaten van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) blijkt dat in gebieden met minimaal 1% oppervlakte plas-dras de weidevogeldichtheid stijgt.

De vereniging NFW pleit voor meer aanleg van plas-dras en een groter oppervlakte aan kruidenrijk gras. Hier moeten dan wel goede beheervergoedingen voor de inspanningen van de boeren tegenover staan. Een ideaal weidevogelmozaïek bestaat uit meerdere brongebieden. Deze bestaan ieder uit een kern van plas-dras met daaromheen twee schillen: een met kruidenrijk weidevogelgrasland en een met overig weidevogelbeheer. Het positieve effect van deze brongebieden komt duidelijk naar voren uit de data van de NFW van 2009 tot en met 2012. Door realisatie van een dergelijk optimaal ingericht weidevogelmozaïek, neemt de overlevingskans van de kuikens flink toe. Dit blijkt uit de ervaringen van de veehouders die bij de vereniging NFW zijn aangesloten.

In ongeveer 30% van de mozaïekgebieden in Noordoost-Fryslân is de dichtheid van weidevogels gestegen. In 2012 had de NFW in totaal 8.681 hectare weidevogelgrond in beheer. Van de 21 mozaïeken hebben er 12 plas-dras, met een totale oppervlakte van 36 hectare. Alle mozaïeken hebben een uitgestelde maaidatum. Tussen 2009 en 2012 is het totale aantal weidevogels in de Noardlike Fryske Wâlden met gemiddeld 19 % afgenomen: grutto’s -21%, kieviten -22%, scholeksters -14% en tureluurs -11%. Deze afname verklaart de NFW deels doordat deze mozaïeken niet ideaal met brongebieden zijn ingericht en door een afname in het totale oppervlak aan weidevogelmozaïek van 4% in deze periode. Desondanks laten zes mozaïeken in deze jaren een stijging in de dichtheid van weidevogels zien

Back To Top