skip to Main Content

Tijdens de najaarsvergadering van de Vogelwacht Kollum, waar de broedresultaten worden besproken, bleek dat zowel bij de nazorg als in de skriezekrite het zorgwekkend is met de broedresultaten van de scholekster. De achteruitgang is dramatisch en volgens de beide sprekers is er geen aanwijsbare oorzaak voor te vinden. Sander Kuipers, coördinator van de nazorg en Jan Medenblik, mozaiekbeheerder in de skriezekrite waren geschrokken van de uitkomst over de resultaten van de scholekster. Over de rest van de weidevogels was men gematigd positief en vooral de grutto had een kleine vooruitgang geboekt en die profiteert duidelijk van de beheersgebieden met latere maaidata. Ook de plasdras gebieden waren afgelopen broedseizoen weer een gigantisch succes en leveren een positieve bijdrage aan het aantal broedvogels. Er is nog geen juichstemming bij beide heren, want volgens Kuipers is de vergelijking met vijf jaar terug, toen hij hoofdcoördinator werd, ook nog niet best, want in die vijf jaar is het broedresultaat van de kievit ook met 25 procent gedaald, al lijkt het nu te stabiliseren. Predatie is ook een zorgelijk punt, want die was weer zeer hoog en in vergelijking met vorig jaar met 5 procent gestegen. Naast de vos, zwarte kraai, hermelijn en bunzing is nu ook de steenmarter een gedegen concurrent van de weidevogels.

Voor de zwaluwen was het seizoen wisselend gezien de resultaten. Bij de gierzwaluw en boerenzwaluw was een licht achteruitgang te merken, maar de huiszwaluw had een geweldig broedseizoen achter de rug met een stevige vermeerdering van broedparen. Ook bij de nestkastjes waren de resultaten goed te noemen en waren uit de 230 nestkasten 1060 jongen gevlogen van allerlei pluimage.De kerkuil beleefde een daljaar omdat het aantal muizen in de cyclus op een laagtepunt zaten en dan broed de kerkuil met minder eieren of helemaal niet. Dit jaar waren er maar 37 broedgevallen tegen vorig jaar over de 50. Ook hier krijgt de werkgroep steeds meer met een predator als de steenmarter te maken. Helaas was er in deze regio geen broedgeval van de steenuil.

Na een korte pauze kreeg oud-Kollumer Rommert Cazemier het woord met een prachtige lezing over de vogels in het Lauwersmeer. Foto’s van de meest zeldzame vogels kwamen in beeld, die men ook kan vinden op zijn, inmiddels wereldberoemde website, kan vinden. Een site die van over de hele wereld wordt bezocht en waar meer als dertig duizend foto’s zijn te vinden van vogels die het Lauwersmeer en omgeving bezoeken gemaakt door allerlei fotografen. Een prachtige lezing waarvoor hij dan ook een groot applaus kreeg en een dankwoord van voorzitter Krap die hem enkele presentjes aanbood namens de Vogelwacht Kollum.

Back To Top