skip to Main Content

Nu de winter voorbij lijkt te zijn, de lente voor de deur staat en de temperaturen weer omhoog gaan, is het weer tijd voor de jaarlijkse voorjaarsvergadering. We hopen op een mooier en succesvoller broedseizoen dan afgelopen jaar.

Tijdens de vergadering wordt de werking van de nieuwe Fûgelwacht-app nogmaals kort uitgelegd. Daarnaast zullen we stilstaan o.a. bij de onderwerpen Fûgelwacht Buitenpost (nazorg) en de Skriezekrite.

Tot slot zal er een presentatie worden gegeven door Jan de Boer met als thema moerasvogels.

De vergadering is op woensdag 28 maart a.s. om 19:45 uur in de Paradiso Bar, Voorstraat 65-A in Kollum. Noteer dit alvast in jouw agenda!

Nazorgcoördinator Uulco Hoekstra

Back To Top