skip to Main Content

Binnen de Vogelwacht Kollum e.o. hebben twee nazorgers de cursus gevolgd tot dronepiloot. De beide nazorgers Sierk van Lingen en Yme Westra zochten een nieuwe uitdaging in het beschermen van legsels. Deze vonden ze door de eieren te zoeken met een drone.

De cursus werd gegeven door de BFVW. De vogelwacht krijgt de drone in bruikleen van de BFVW.

Nu het gras nog kort is zijn ze druk bezig met praktijkervaring op te doen, zodat ze straks, wanneer het gras gegroeid is, een goed getraind oog hebben voor de legsels. Elke dinsdag vroeg in de ochtend gaan ze op pad met de drone. Dit moet vroeg, omdat het gras dan nog koud is en de broedende vogel of de eieren warm zijn. Hierdoor kan de warmtecamera makkelijk het temperatuurverschil waarnemen. Eenmaal een legsel gevonden, via de warmtebeelden mooi te zien op het scherm, loopt de nazorger met een van het droneteam naar het nest toe. Deze wordt dan via de telefoon in het registratiesysteem gezet.

Vraagt de boer jou of hij een stuk land kan maaien. En vermoed je dat er nog vogels zitten te broeden die je maar niet kunt vinden. Het droneteam kan jou wellicht helpen deze legsels op te sporen. Neem dan contact op met een van de nazorgcoördinatoren. We zullen zien of we ze dan wel kunnen vinden.   

 

Back To Top