skip to Main Content

In het afgelopen najaar zijn er bij diverse beheerders plasdraspercelen door de fa. Van Lingen uit Warfstermolen aangelegd.

Als Vogelwacht Kollum e.o. prijzen we ons gelukkig dat er zoveel boeren vernatting van een of meerdere percelen toepassen ten behoeve van de weidevogels. Inmiddels hebben we in ons gebied 16 percelen met plasdras.

Als pilot wordt er dit seizoen bij enkele boeren ook een braakstrook aangelegd. De verwachting is dat vooral de kievit daar veel baat bij zal hebben.

Back To Top