skip to Main Content

De voorzitter Krap heette alle 110 belangstellenden van harte welkom bij deze feestelijke jaarvergadering. De vereniging bestaat namelijk 70 jaar en met 550 gezinsleden en 150 actieve vrijwilligers is dit wel reden voor een feestje.

Wethouder Benedictus en mw Rijpkema van de Bond voor de Friese VogelWachten waren ook aanwezig. Wethouder Maasbommel had zich helaas moeten afmelden vanwege ziekte. Ook waren de boeren en sponsors dit jaar uitgenodigd voor deze feestelijke avond. Het moest de voorzitter wel even van het hart hoe de mensheid omgaat met de vluchtelingen en dat dit zelfs de aankomst St. Piter in Grou beïnvloed. Ook dit jaar mag er niet meer gezocht worden naar kievitseieren, dit omdat men denkt dat hierdooor het aantal vogels terug zijn gelopen. De BFVW heeft een voorstel gemaakt. Dit moet nog afgetikt worden, en daarna zal de vogelwacht Kollum hierin mee gaan. Diegene die een kievitsei vind, zal hier een foto van kunnen maken en deze kunnen indienen. Het zal wel betekenen dat iemand van het bestuur van de wacht mee moet het land in. De wacht hoopt de bekertraditie voor volwassenen en voor de jeugd in stand te kunnen houden. De gebiedsregiseurs zijn erg druk doende om de weidevogels te behouden. Zij proberen dit te doen door de omstandigheden aantrekkelijker voor de weidevogels te maken én te behouden. In de komende tijd wil de vereniging waar mogelijk meer aandacht aan de ijsvogel besteden. Dit omdat dit natuurlijk een erg mooi vogeltje is en zij in het logo van de wacht is opgenomen. Doordat de winters minder streng zijn, worden ze weer vollop gesignaleerd! De voorzitter vertelde met gepaste trots over de activiteiten die de werkgroep Jeugd afgelopen jaar hebben georganiseerd en komend jaar zullen doen. Ook de jeugd van vogelwacht Buitenpost is hierbij betrokken.

De voorzitter had een aantal mededelingen namelijk dat dit jaar op 19 maart de Himmeldei wordt georganiseerd samen met de gemeente en de watersportvereniging. Op 12 mei wordt de fietsexcursie o.l.v. Johan Medenblik gehouden waarvoor vorig jaar grote belangstelling was. Er kunnen altijd nog een aantal fietsers bij! Ook wordt er in mei nog een excursie gehouden naar het terrein van Staatbosbeheer, de datum wordt natuurlijk op tijd aangekondigd op de website van de wacht en krant. Aanmelden kan natuurlijk via info@vogelwachtkollum.nl. De jaarverslagen werden in rap temp goedgekeurd. De Skalsumer Natuurbeheer houdt er na zes jaren beheer op, wat erg jammer is. De kascommissie sprak lovend over de nieuwe penningmeester; door het nieuwe systeem is het in een moderner jasje gestoken. Hans van der Werf heeft zijn twee jaar in de commissie er op zitten. Hij wordt opgevolgd door Dries Kamperman die volgend jaar, samen met Jan van der Velde de boeken gaan controleren. Jan Hoving wordt natuurlijk niet vergeten; ook dit jaar is er weer een schitterend boekje uitgebracht waarvoor natuurlijk alle complimenten! Bestuurslid Erik Wiersinga en Joset Tiddens waren periodiek aftredend. Wiersinga was herkiesbaar wat met applaus en een bloemetje werd begroet. Tiddens was niet herkiesbaar. Zij werd voor haar tomeloze inzet dan ook zeer hartelijk bedankt.

Dictus Boersma moest helaas na een jaar toegeven niet de gewenste tijd in het bestuur te kunnen steken en was ook aftredend. Ook hij werd voor zijn inzet van het afgelopen jaar hartelijk bedankt.

Er is een nieuw bestuurslid gevonden in René van der Ploeg, hij werd dan ook hartelijk ontvangen en stelde zich kort even voor.

Dan komt Marijke Rijpkema van het hoofdbestuur van de BFVW even naar voren. Zij verteld hoe bijzonder het is dat de stichting al 70 jaar bestaat en dat het zoveel werkgroepen met enthousiaste vrijwilligers heeft. Ze feliciteert de wacht hier dan ook hartelijk mee door een nestkastje, voorzien van een tekst, te geven.

Na een half uurtje was de vergadering klaar en na een korte pauze maakte het Friese troubadourset Piter Wilkens en Gurbe Douwstra hun muziekale opwachting. 

Douwstra begon met de serieuze toon waarna Wilkens de grappen en de grollen inbracht. Het refrein is immers bedoeld om mee te zingen; dus de gehele zaal zong vol enthousiasme mee!

In de pauze werden de jaarlijks terugkerende lootjes verkocht; de schitterende vogelhokjes gemaakt door Auke Johan Plantinga waren erg in trek. Jan Hoving werd door middel van een fles Berenburg bedankt voor zijn vele werk voor het boekje en ook Willem Jongejan werd hartelijk bedankt voor het op zetten van het nieuwe financiele systeem. Nadat Douwstra en Wilkens nog een keer optraden was het feest ten einde. Maar… de zaal vroeg om meer, ze hadden er nog lang geen genoeg van! Na even overleg werd de gitaar weer uit de koffer gehaald en werden er nog een paar nummers gezongen!

Toch komt ook aan al het goede een einde en de voorzitter bedankte iedereen voor zijn komst en sloot deze feestelijke vergadering.

Back To Top