skip to Main Content

Woensdag 23 maart werd de gezamenlijke voorjaarsvergadering van het Kollumer Grien en de Vogelwacht gehouden. In Bar Paradiso werd een ietwat tegenvallende opkomst van ca 30 personen welkom geheten door nazorgcoördinator Sander Kuipers.

Na het welkom werden de speerpunten voor de nazorg voor komend seizoen behandeld. Uiteraard is het meenemen van de jeugd een heel belangrijk punt. De jeugd heeft de toekomst, en met digitale invoer via de smartphone is dit een mooie kans om de jeugd er meer mee te betrekken. Uiteraard is de communicatie met de boer ook weer van essentieel belang. Er is nu een nieuwe optie in het systeem beschikbaar wat het mogelijk maakt dat de boeren ook meekijken in het systeem.

Laatste punt wat van belang is, is dat alle gegevens nu ‘real time’ ingevoerd moeten worden. Door verandering in het beheer is het erg belangrijk dat de mozaïekregisseur elk moment in het systeem kan zien waar de vogels en nesten zitten. Dus na een veldbezoek moeten gegevens gelijk bijgewerkt worden. Wie het via de app doet, die heeft er natuurlijk geen last van aangezien dit gelijk verwerkt wordt.

Jan Medenblik geeft vervolgens een uitgebreide toelichting op het veranderde beheer voor het komend seizoen. Aan de hand van een kaart laat hij zien waar het beheer is ingetekend. Ook zijn er veel witte vlekken. Dit betekend dat hier geen beheer op zit, maar dat dit beheer pas ingezet wordt wanneer er ook daadwerkelijk vogels gaan broeden.  Ook hij geeft hier weer duidelijk aan dat een actuele invoer van de nazorger erg belangrijk is. Ook hamert hij erop dat wanneer een nazorger verhinderd is door ziekte, vakantie of een andere reden, dat hij dan wel aan de bel moet trekken om vervanging te regelen. We moeten het met z’n allen doen.

Nadat de vliegende brigade nog even onder de aandacht is gebracht zorgt Sander voor de uitreiking van de bekers. Erik Wiersinga was dit jaar op de valreep de gelukkige vinder van het eerste ei van onze wacht. Hij ontvangt de fel begeerde wisselbeker.
Vervolgens worden de herinneringsbekers voor de eerste eieren van 2014 uitgereikt. Deze gaan naar Uulco Hoekstra en Jesse Huizenga voor de jeugd. Na de pauze verzorgt Jaap Kloosterhuis een boeiende en interessante dialezing over het Lauwersmeer. Alle aspecten kwamen aan het bod in de diapresentatie. Zowel de geschiedenis als de  dieren, de planten en uiteraard de vogels. Na dit enthousiaste verhaal sloot Sander de vergadering.

Back To Top