skip to Main Content

Maandag 14 mei vond de tussentijdse evaluatie van de nazorg plaats. Dit initiatief van het bestuur is bedoeld om de kwaliteit van de nazorg te verbeteren, eventuele knelpunten te bespreken en deze voor zover mogelijk op te lossen. Tevens is het een mooi moment om ervaringen uit andere rayons aan te horen en hier van te leren.
 

Ongeveer 35 nazorgers van de wacht Kollum en een aantal van Buitenpost waren aanwezig. Een prima opkomst die na een welkom van Sander Kuipers eerst het veld in gingen bij gastboer Wieger Nicolai. Nicolai heeft behoorlijk wat land in beheerspakketten en hierdoor is het samen met omliggende boeren één van de kerngebieden van onze vogelwacht. Dit bleek ook wel uit de vogels die onder andere rond de plasgebieden aanwezig waren. Veel vogels zitten te broeden en ook een deel heeft al jongen. Ook bij de aangrenzende plasdras van boer Vegter waren veel vogels te zien, waaronder 9 span broedende kluten.

Teruggekomen op de boerderij heeft elk aanwezig rayon zijn toelichting gegeven op de stand van zaken wat betreft de nazorg. Hierbij werd wel duidelijk dat het bij veel rayons toch een aflopende vogelstand betreft. Vooral de kievit lijkt weer een zeer moeizaam seizoen te hebben. Tevens is de eerste indruk dat de predatie van vooral de kraaiachtigen dit jaar hoog is. Geluiden die toch wel verontrustend zijn.
Gelukkig zijn er ook gebieden waar de vogelstand wel stabiel is en soms zelf een beetje toeneemt. Dit laatste zie je vooral terug bij de plasdrasgebieden.

Sander gaf aan dat het juiste in deze weken enorm belangrijk is om goed met de boer te communiceren. Veel boeren zijn al aan het maaien of gaan deze week los, dus communicatie is van wezenlijk belang. Indien noodzakelijk kan er een beroep worden gedaan op de vliegende brigade.
Daarnaast zijn er nog mogelijkheden voor Vliegende Euro’s. Dit laatste is alleen mogelijk voor gebieden waar nog geen beheer op zit, maar waar toch veel vogels broeden.

Wat betreft de alarmtelling zal dit seizoen weer geteld worden binnen het hele wachtgebied. Ondanks de lagere financiële vergoeding, willen we deze cijfers toch op dezelfde manier als vorig jaar binnen halen. Onder het genot van een drankje heeft Jan Medenblik de kaarten uitgereikt zodat iedereen aanstaand weekend de eerste telling weer kan uitvoeren.

Al met al was het een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar. Je kunt leren van elkaar en het is een mooi moment om met collega nazorgers bij te praten over de gang van zaken.

Back To Top