skip to Main Content

Maandag 18 mei vond de tussentijdse evaluatie van de  nazorg plaats bij familie Beets in Augsbuurt . Ongeveer 20 nazorgers van de wacht Kollum en een aantal van de wacht van Buitenpost waren aanwezig. Na een welkomstwoord van Sander kuipers kon ieder over zijn ervaringen vertellen hoe het in zijn rayon met de vogelstand  was. Hieruit kwam naar voren dat de vogelstand achteruit ging .Veel predatie door de kraaiachtigen en de vos. Ook bleek dat er in het begin nesten zijn leeggehaald door menselijke handelingen waardoor het eizoeken weer in een negatief daglicht werd gezet, jammer!!! Hierna zijn we het veld in gegaan onder begeleiding van Anto Beets; een mooie omgeving. Terug op de boerderij werd onder genot van een drankje de kaarten van de alarmtelling door Jan Medenblik uitgereikt en uitleg gegeven, men kan nu ook via de app alarmtelling doen!!

Al met al een geslaagde avond!!

Voor de foto's, klik hier.

Back To Top