skip to Main Content

Op donderdagmiddag werd het plan opgevat om met Hidde en pake nog even een loopke te maken in de Gruyts. Hidde was aan het voetballen op het schoolplein. Snel naar hem toe en gevraagd ga je mee eierzoeken? Ja, hij wilde graag mee. Op de plaats van bestemming aangekomen moesten we eerst even een dikke hagelbui afwachten. Na de regen kwam zonneschijn en konden we even genieten van een prachtige regenboog. De fantasie ging al snel naar het einde van de regenboog en behalve een pot goud lagen er misschien ook wel kievitseieren.


Aan de Steensma kant van de Gruyts kwam een span Ljippen prachtig op en de Doffer bracht het Doke mooi weg. Na een paar slagen was het raak en Hidde wees ons op een twake. Toen gebeld met Uulco en Syds om te horen of hij misschien ook eerst van de vogelwacht was. Er waren nog geen melding dus Hidde sprong een gat in de lucht. De vreugde was echter van korte duur omdat we erachter kwamen dat het legsel in Staatsbosbeheer gebied lag, deze gebieden doen niet mee voor het vinden van een eerste ei. 

Er was nog wel even tijd om het aan de andere kant van de Gryuts te proberen ook hier kwam een mooi span Ljippen weg.
Gelukkig was het na tien minuten zoeken weer raak voor Hidde een ientsje deze keer maar de vreugde was twee keer zo groot! Het werd helemaal feest toen we hoorden dat het eitje ook nog eens het eerste jeugdei van Fryslân was.


Inge van der Zee van de BFVW is meteen in de auto gesprongen en om 19:15uur was zij ter plaatse om onder begeleiding van een zaklamp het eitje nog op echtheid te controleren.
Nadat het ei was goedgekeurd werd Hidde officieel gefeliciteerd, met een elleboog natuurlijk in plaats van een handdruk i.v.m. het C- virus.
Vrijdag vinden de officiële handelingen plaats; huldiging op het provinciehuis, en interview met de media etc.
Verder mag Hidde zich de volgende jeugdvogelwachtdag VIP noemen. 

Back To Top