skip to Main Content

Er is terecht veel te doen om de weidevogelstand. De vogelwacht Kollum e.o is een fanatieke vereniging die zich daar voor inzet. Ook de Prins Bernardschool in Kollum heeft de aandacht voor de nabije natuur altijd hoog in het vaandel te staan.

Een mooie combinatie die deze vrijdag met enthousiasme benut is. Groep 6/7 van meester Johannes Wiersma is onder begeleiding van ervaren nazorgers het veld ingegaan.

Het unieke verhaal van de gruto (Kening fan ‘e Greide), kievit, scholekster en tureluur is verteld en beleefd. De kinderen hebben de vogels zien vliegen, de eieren bekeken en er was zelfs een groepje dat daadwerkelijk de kievitsjongen uit het ei zagen komen.

Een prachtige ochtend voor zowel de klas als de nazorgers.

Foto's van deze dag

Back To Top