skip to Main Content

KOLLUM – Op de najaarsvergadering van de Vogelwacht Kollum bleek dat vooral bij de weidevogels de predatie de grote tegenvaller is betreffende het aantal broedgevallen. Afgelopen seizoen is dat weer met 11% gestegen en volgens Kuipers, hoofdcoördinator van de nazorg, stijgt het percentage nu al tot boven de 30%.

Voorzitter Krap opende de vergadering en sprak van een bijzonder seizoen met een heel lang en koud voorjaar, waarbij maar een paar eieren werden gevonden. Alle vogels kwamen laat tot broeden en hadden het moeilijk, vooral bij eenden zijn er niet veel jongen gekomen. Zelfs de zwaluwen waren laat doordat er geen eten was te vinden. Een groot pluspunt was het afgelopen seizoen de verbetering van het aantal grutto’s in zelfs de hele provincie en daar was ook de BFVW heel blij mee. Willem van der Kooij is sinds dit jaar de coördinator van de zwaluwenwerkgroep waarbij bleek dat de gierzwaluw het iets goed heeft gedaan, de huiszwaluw een stijgende lijn inzit en dat de boerenzwaluw slechte broedresultaten laat zien, elk jaar gaat het slechter met dit vogeltje. Bij de weidevogels blijkt steeds meer dat de plas-dras gebieden een enorm succes zijn. Rondom deze plassen in het weiland is er een bedrijvigheid van weidevogels die zeer positief is te noemen. De grutto zat dus in de plus, maar de kievit heeft het weer slechter gedaan. De scholekster lijkt zich enigszins te herstellen na een slecht 2012 en de tureluur is in aantallen ongeveer gelijk gebleven. Zoal genoemd is de predatie hoog en vooral de vos, zwarte kraai en marterachtigen zijn hier debet aan. De plas-dras trekt ook andere vogels aan zodat er dit jaar 54 broedparen van de kluut waren 9 van de kleine plevier. De skriezekrite is dankzij het vele werk van Jan Medenblik en Koos Huizenga een groot succes binnen de Wacht Kollum en Buitenpost. Deze beide heren kregen dan ook tijdens de weidevogeldag in Eernewoude een eervolle vermelding tijdens de uitreiking van de Sulveren Ljip. Ook de resultaten waren uitstekend en het mozaïekbeheer wat ze binnen de krite ontwikkelden is een voorbeeld voor de hele provincie. De kerkuilen hadden niet zo’n best jaar, maar daar is een verklaring voor, want de muizenstand beleefde een daljaar en dan gaan kerkuilen minder broeden. Ook van de lange winter hadden deze vogels last zodat het broeden ook heel laat begon. Momenteel zijn er zelfs nog jongen, wat uitzonderlijk laat in het seizoen is. In en rond Kollum hangen ongeveer 200 nestkastjes en Harry Huizenga en zijn team controleren deze en de resultaten lijken op die van vorig jaar.

Na de pauze werd nog een film vertoond over tuinvogels en sloot voorzitter Krap deze nuttige vergadering.

Back To Top