skip to Main Content

In overleg met de gemeente is besloten dat de himmeldei komende zaterdag 16 maart 2019 niet doorgaat. Dit vanwege de slechte weersomstandigehden.

Back To Top