skip to Main Content

Op zondagmorgen 17 maart is Hesseljan samen met zijn vader te eieren zoeken in een land aan de Beyweg. In een groot grasland vond Hesseljan een trijke. Dit betekent dat Hesseljan van de jeugd vogelwacht Kollum e.o. het eerste kievitsei heeft gevonden! Vorig jaar wist Hesseljan ook al het eerste ei van de jeugd te vinden. Hierdoor komt zijn naam voor de tweede keer op de beker te staan. En of het nu toeval is of niet, maar net als vorig jaar is het weer een trijke.

 Hesseljan namens het bestuur van de vogelwacht Kollum e.o. van harte gefeliciteerd.    

  

Back To Top