skip to Main Content

Vogelbescherming Nederland roept de BFVW op geen gebruik te maken van de vergunning om in 2013 kievitseieren te rapen. Vorige week gaf de Provincie Friesland een nieuwe vergunning af voor drie jaar. Daarin is toegestaan om in 2013 zelfs meer eieren te rapen dan in 2012, dat terwijl 2012 een buitengewoon slecht jaar voor de kievit was.

De provincie Friesland heeft een vergunning afgegeven voor 3 jaar kievitseieren rapen. Het aantal eieren dat geraapt mag worden, is hoger dan voorgaande jaren. Vorig jaar mochten er 5939 eieren geraapt worden, de provincie heeft voor dit jaar toestemming gegeven voor 6307 eieren. De Provincie baseert zich hierbij op cijfers tot en met 2011 en heeft het broedseizoen van 2012 buiten beschouwing gelaten, omdat deze cijfers nog niet voorhanden waren. Voor dat jaar heeft Sovon Vogelonderzoek een waarschuwing afgegeven. Het was een bijzonder slecht jaar voor de kievit en er wordt een daling verwacht van – 18 %.

Door het koude winterweer in het Zuiden van Europa, waar de kievit overwintert, zijn veel kieviten doodgegaan. De Franse bioloog Olivier Girard schatte dat er in zijn land in de winter van 2011 – 2012 circa 200.000 kieviten door de slechte weersomstandigheden zijn omgekomen. Hierbij zullen zeker vele Nederlandse kieviten zijn geweest.

Ondanks een aantal goede jaren neemt de kievit in aantal af. Vogelbescherming is daarom tegen het rapen van kievitseieren. Het wordt steeds moeilijker voor kieviten om zich succesvol voort te planten in het intensief bewerkte Nederlandse boerenlandschap. Als er in de winter veel vogels sterven versnelt dit de afname. Uit onderzoek blijkt dat juist de vroege legsels van kieviten, de meeste kans maken op succes. Juist deze eieren en kuikens zouden daarom beschermd moeten worden. Latere legsels lopen ook meer kans verloren te gaan door werkzaamheden op het land.

Vogelbescherming Nederland erkent de bijdrage van de BFVW aan het beschermen van weidevogels, maar roept de organisatie op dit jaar geen eieren te rapen. Door niet te rapen hebben de kieviten een betere kans om de dreun van vorig jaar te boven te komen. Kieviten en andere weidevogels horen bij Friesland, dat geeft de plicht om goed voor deze vogels te zorgen.

Jaarlijks worden er in Frankrijk ongeveer 250.000 kieviten gevangen en gedood, om vervolgens als delicatesse op de menukaart in het plaatselijke restaurant te verschijnen. Ook in Italië, Spanje en Griekenland is de kievit een belangrijke jachtvogel. In totaal verdwijnen er daardoor jaarlijks zo’n 1 miljoen kieviten in de pot, zo’n 13 tot 24 procent van de totale populatie. Een verontrustende gedachte, zeker als je bedenkt dat het helemaal niet goed gaat met de kievit. Waag het niet in Frankrijk kritiek te hebben op de jacht. Het is een heilige traditie. En een geschoten kievit is slechts bijvangst. De jagers concentreren zich op eenden, de kievit is bijvangst. Toch gaat het jaarlijks om vele honderdduizenden dieren.

De Vogelbescherming gaat af op een Franse bioloog die beter in zijn eigen land ophef kan maken om het verdwijnen van zoveel dieren, misschien met hulp van de Nederlandse Vogelbescherming

Back To Top