skip to Main Content

Op zaterdag 14 maart organiseert de Vogelwacht Kollum in samenwerking met de gemeente Noard East Fryslân en Water-sportvereniging Kollum een schoonmaakdag. Voornamelijk langs de waterkanten, maar ook andere plekken waar rommel ligt  kunnen uiteraard worden opgeruimd. 

De afvalresten langs de waterkanten komen in onze omgeving terecht via het overtollige regenwater, dat vanuit de rest van de provincie richting het Lauwersmeer stroomt. Vooral na een periode van hoog water blijft er veel afval in de rietkragen achter. Het is de bedoeling om met kleine bootjes het afval te verzamelen en op diverse punten in containers te gooien. Deze container worden door de gemeente aangevelerd. 

Door de opruimactie wordt niet alleen het aangezicht van de rietkragen stukken beter, maar ook de vogels kunnen dan weer in een schone omgeving hun nesten in de rietkragen bouwen; alleen maar winnaars dus.

Mocht u mee willen doen met deze actie, dan kunt u zich aanmelden bij de vogelwacht.

Datum:  14 maart 2020

Start:  Gebouw jachthaven "De Riid"Cantecleer

Tijd:  8:30uur staat de koffie klaar, 12:30uur broodjes en soep!

Aanmelden:   info@vogelwachtkollum.nl

Back To Top