skip to Main Content

Begin juni, afgelopen jaar, kregen we via onze website een oproep van Hilde Küpfer uit Den Haag of er binnen onze wacht mensen waren die hen konden begeleiden op een ganzenexcursie in het Lauwersmeergebied. De mail kwam bij Jan Hoving terecht, die na een kort overleg met Piet Zuidema aan de Hagenaars liet weten dat we bereid waren hier aan mee te werken. Hilde Küpfer is lid van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) afdeling Den Haag. De KNNV is op haar terrein een veelzijdige vereniging. Belangstelling voor de natuur en kennis van de natuur gaan hand in hand. Jong en oud kunnen er terecht. Zowel vakmensen als liefhebbers, die meer willen weten, zijn er te vinden. In de afdelingen worden veel activiteiten georganiseerd zoals inventarisaties en tellingen door de werkgroepen, er zijn excursies en lezingen naast algemene en gespecialiseerde cursussen.

Zaterdag 17 november j.l. was het dan zo ver dat acht leden, na een overnachting in Hardegarijp, bij de Zandwielen verschenen om daar samen te komen bij Piet en Jan. Van hier uit vertrokken drie auto’s richting de Ezumerkeeg, maar onderweg zaten al honderden ganzen waar men al van kon genieten. Ook waren de Hagenaars goed voorbereid, want door middel van walky talky’s kon men contact met elkaar houden. In de Keeg bezocht men de vogelkijkhut en daar was gelijk een mooie waarneming van een Waterpieper.

Ook werd een bezoek gebracht aan de Peazemerlannen, maar het aantal waar te nemen vogels viel er danig tegen. Koud was het wel daar boven op de dijk en de dikke winterjas was hier niet overbodig. Gelukkig scheen de zon volop zodat het zicht prima was. Na dit koude uitstapje trok men langzamerhand richting Lauwersoog, en na verschillende stops werd er in Schierzicht genoten van een bakje koffie en een hapje.

Daarna werd er in de haven gevogeld en werd een grote groep Steenlopers in de kijker gevonden die men een tijdje volgde. De dag vloog om zodat men verder reisde richting Zoutkamp. Eerst werd er nog in de dorpskern van Lauwersoog gezocht naar pestvogels, maar helaas die lieten zich niet zien. Onderweg werden bij verschillende stops nog leuke waarnemingen gedaan en werd vlak voor Dokkumer Nieuwezijlen een laatste stop gepleegd waar men afscheid van elkaar kon nemen. Hier werden nog enkele kadootjes uitgewisseld en bleek dat de natuurvrienden uit Den Haag een schitterende dag hadden beleefd. Ook Piet en Jan hadden genoten van deze dag zodat een ieder met een voldaan gevoel weer huiswaarts trok. Voor de deelnemers uit Den Haag duurde het weekend nog iets langer, want zij gingen weer naar Hardegarijp voor de overnachting en wilden de zondag via de afsluitdijk weer terug naar huis.

Back To Top