skip to Main Content

De werkgroep Zwaluwen van de Vogelwacht inventariseert aantallen broedparen van Boerenzwaluwen, Huiszwaluwen, Oeverzwaluwen en Gierzwaluwen. Bij de Gierzwaluwen doen we dat niet op basis van nesten, zoals bij de andere drie soorten wel het geval is, maar op basis van tellingen van vogels in de vlucht. Deze methode is minder betrouwbaar, maar wordt veel toegepast, omdat het opsporen van de nesten van Gierzwaluwen moeilijk en tijdrovend is.

Op 15 juli 2017 was Gert de Jong bij ons op bezoek samen met collega-bioloog Ko de Korte. Gert de Jong is een deskundige op gebied van onderzoek van Gierzwaluwen en houdt zich o.a. bezig met de zorg voor deze vogels. In Amsterdam heeft hij baanbrekend werk verricht op dit gebied.

Willem van der Kooij, coördinator werkgroep Zwaluwen, en Klaas de Vries, teller Gierzwaluwen in Kollum, zijn op de late avond met de beide mannen op pad geweest door Kollum. Onder leiding van Gert de Jong hebben we 9 nesten opgespoord. Een mooi begin. Het belangrijkste is echter dat we de kunst konden afkijken. Daar ging het om.

We blijven doorgaan met de tellingen van Gierzwaluwen in de vlucht al is het alleen maar voor de vergelijkbaarheid van waarnemingen uit voorgaande jaren. In Kollum willen we proberen zoveel mogelijk nesten op te sporen en de gegevens te vergelijken met de vlucht-tellingen. Een tijdrovende klus die niet in één of twee jaar geklaard kan worden. Gaandeweg willen we proberen een zo volledig mogelijk beeld op te bouwen. Afhankelijk van de ervaringen breiden we het mogelijk uit naar de tellingen in de naburige dorpen.

 

Back To Top