skip to Main Content

16 mei 2017

Een tussentijdse evaluatie is niet zozeer een vergadering, maar voelt meer als een klein feestje. Met zo'n 25 personen verzamelen we ons in een schuur bij vader en zoon  Arend Sonneveld aan de Oosterboereweg. Meteen maar het veld in naar de prachtige plas-drasweilanden, die daar met zorg zijn aangelegd en worden onderhouden.

Op weg ernaar toe met zijn allen op een groot pas ingezaaid maïsland nesten zoeken: drie kievits- en twee scholeksternesten; scheelt de betreffende nazorger weer wat werk en geeft ons veel plezier. Dwars door het gebied lopend zien we alarmerende grutto’s, tureluurs en kieviten. Meerdere kuikens rennen weg of drukken zich in het gras. Het nest van een Kleine Plevier aan de rand van een brede greppel is van een afstand mooi te zien.

Jan Medenblik geeft uitleg over het schitterende gebied, 20 hectare speciaal ingericht voor de weidevogels. Veel lof voor vader en zoon Sonneveld.

Zittend in een kring op strobalen doen de nazorgers verslag van de resultaten tot nu toe in hun rayons. In sommige gebieden is de situatie stabiel in vergelijking met vorig jaar. In veel rayons loopt de stand langzaam terug. In een enkel rayon is bijna geen of zelfs helemaal geen weidevogel meer aanwezig, terwijl daar een aantal jaren terug nog volop nesten waren.

Over het algemeen is er tot nu toe minder predatie dan vorig jaar, hoewel op enkele plaatsen veel overlast is.

De formulieren voor de alarmtelling worden uitgedeeld. Provinciaal zijn de volgende periodes vastgesteld:

  • Alarmtelling 1 (15-24 mei)
  • Alarmtelling 2 (25 mei – 4 juni)
  • Alarmtelling 3 (7-17 juni)

Voor onze wacht gelden de volgende data:

  • Alarmtelling 1 (21 of 22 mei)
  • Alarmtelling 2 (3 of 4 juni)
  • Alarmtelling 3 (16 of 17 juni)

Let op: Alleen binnen de periodes die provinciaal zijn vastgesteld, kun je tellingen invoeren!

Voor foto's klik HIER.

 

Back To Top