skip to Main Content

Beste mensen,

 

Op 27 januari 2014 start, bij voldoende deelname, de nieuwe beginnerscursus " Vogels en vogelherkenning 2014".  De mensen van de subwerkgroep "Beginnerscursus" zijn er weer in geslaagd een interessant programma samen te stellen bestaande uit zes cursusavonden en vier excursies naar vogelrijke gebieden. Naast een algemene inleiding (Jan de Boer) komen aan de orde: wintergasten en ganzen (Sieds Boersma), uilen (Johan de Jong), weidevogels (Anne Venema), zangvogels (Durk Weijma) en moerasvogels (Jeffrey Huizenga). Bijgaand ontvangen jullie het volledige cursusprogramma met nadere bijzonderheden.

 

Mensen die belangstelling hebben voor deze leuke en leerzame cursus kunnen zich aanmelden bij Marjan Koeze,  E-mail: mtigchelaar@hccnet.nl  (voorkeur) of tel: 058 – 213 81 37.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Durk Weijma, coördinator Vogelwerkgroep IVN Leeuwarden e.o.

 

Back To Top