skip to Main Content

In deze vreemde tijden gaan sommige dingen gewoon door. Alleen dan op gepaste wijze. Zo ook de prijsuitreiking van de gevonden eerste eieren van de ljip.

Door het corona virus ging de voorjaarsvergadering niet door. Normaal gesproken wordt de wisselbeker en de herinneringen beker uitgereikt aan de gelukkige vinder. Daarom moest de nazorgcoördinator de bekers aan de vinders langs brengen. Hij ging op de fiets naar Buitenpost waar Hesseljan woont, de vinder van het eerste jeugd ei. Hesseljan heeft nu drie jaar achter elkaar het eerste jeugd ei gevonden en mag de wisselbeker houden. Daarna door naar Oudwoude waar Robert woont die het eerste ei van de vogelwacht vond. Robert wist het ei voor de tweede achtereenvolgend te vinden. De bekers werden op gepaste wijze (1,5m) uitgereikt.

 

 

Namens de vogelwacht van harte gefeliciteerd en veel succes met de nazorg.

 

Nazorgcoördinator

Uulco Hoekstra     

 

Back To Top